Manufactured consent – fabrikeret samtykke

Manufactured consent – fabrikeret samtykke

Af Astrid Bradtberg

Referat af dr. Susanne Humphries forelæsning i København
15. 11. 2015, Vanløse Kulturhus

Er vacciner sikre? Susanne Humphries (SH) stillede spørgsmålet, da hun som læge og nyrespecialist observerede raske personer få akutte nyreskader kort efter vaccination. SH forsker i emnet vaccination, sygdom og sundhed. Hun er medforfatter på: “Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History. En bog der belyser data for hvad der egentlig har reduceret døds rater for infektionssygdomme. I den sammenhæng udtalte SH kritik af metode og design på flere studier, der skulle vise at det er vaccination, der er årsag til øget sundhed i befolkningen. SH belyste hvordan vaccination ikke har reduceret døds raten for infektionssygdomme, men at årsagen nærmere skal findes i bedre levestandard og adgang til rent drikkevand og dermed øget folkesundhed op igennem det 20. århundrede. SHs budskab er ikke at fortælle folk, om de skal vaccinere eller ej. Hun ønsker at folk skal lytte til begge sider af sagen. SH kom ind på at den information man får i forbindelse med vaccination er begrænset. Der er behov for at få information i et bredere billede. Meget officiel information fremstår ”frygtbaseret”, frem for vidensbaseret. ”. Forældre presses til at retfærdiggøre deres fravalg Ifølge SH virker det mere som at der fra officiel side er et ønske om en bestemt ”health behavior” frem for at påskønne at folk ønsker ”high-level knowledge”. SH udtrykte det med: ”Thinking and doing your own research is discouraged”. SH nævnte et eksempel på frygtbaseret handling frem for viden: mæslingeudbruddet i Disneyland i år (57 uvaccinerede = 42%, 25 vaccinerede =18%, 54 ukendt status= 40%), der har ført til tvangsvaccinations politik i USA. SH talte om spædbarnets immunsystem og hvordan det påvirkes allerede fra før fødsel. At en vaccine kan stimulere antistoffer i kroppen ikke er det samme som immunitet, hvorfor mødre der er mæslingevaccineret giver nedsat ”flokimmunitet” til sit spædbarn. SH nævnte at der tegner sig et billede af, at det bliver mere og mere normalt at se børn med kroniske sygdomme.  SH udtrykte: “Parental unrest is growing”, forældre er trætte af at høre at det bare er en tilfældighed og på ingen måde kan skyldes en vaccination. Læger der møder sunde og raske børn, som sjældent bliver syge eller ikke lider af autoimmune sygdom, bør spørge sig selv hvad det er disse forældre gør anderledes. SH har mødt holdninger som at forældre med uvaccinerede børn, mangler tillid til sundhedsvæsenet. Frem for at det kunne skyldes at de ikke har et behov for læge tilsyn, fordi børnene er raske og sjældent bliver så syge at der er behov for lægehjælp og indlæggelse på hospital. SH nævnte at WHO har udarbejdet en strategi: “Decade of Vaccines”. Bill & Melinda Gates Foundation har doneret 70 billioner dollars til projektet.

 

Links: http://drsuzanne.net blog, CV ,links til interview i medier mm

http://www.dissolvingillusions.com Bog af Humphries og Bystrianyk

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/en/ WHO´s ”Decade of Vaccines – Global Vaccine Action Plan”

 

Nøgleord: Susanne Humphries, vaccine, mæslinger, immunsystem, informeret samtykke, infektionssygdom