Mæslingevaccination: Er 95 procents dækning en moralsk guldstandard?

Mæslingevaccination: Er 95 procents dækning en moralsk guldstandard?

For nylig kunne man mange steder læse, at danskerne overvejende går ind for medicinsk diktatur. En undersøgelse foretaget af Epinion for DR Nyheder spurgte over tusind danskerne, om mæslingevaccination skal være obligatorisk. Det var hele 75 procent enig eller delvis enig i. De ved måske ikke selv, at de har sagt ja til medicinsk diktatur, men det ville være den logiske konsekvens. Hvis man kan tvangsvaccinere folk mod en sygdom, som kun fik skylden for et par dødsfald om året, da vaccinen blev alment tilgængelig, så er der i princippet åbnet for alle mulige tvangsforanstaltninger på det medicinske område.

Når vi siger, at mæslinger fik skylden for et par dødsfald om året, skal man huske på, at mæslinger i sig selv ikke slår nogen ihjel. Det, der slår ihjel, er komplikationer, såsom lungebetændelse, eller allerede eksisterende lidelser, såsom hjertefejl, hvilket tilsyneladende var tilfældet ved den meget omtalte mæslingedød i Tyskland for etparmåneder siden. Det kan også være fejlmedicinering eller andet lægesjusk fra hysterisk personale, der behandler ethvert mæslingetilfælde som et trut i dommedagshornet.

Den slags informerer hverken medierne eller Epinions spørgeundersøgelser respondenterne om. Derimod bringer de nogle begreber på banen, som virologer og epidemiologer holder meget af, nemlig ’elimination’ og det magiske tal 95 procent. Både politikere og eksperter fra sundhedsmyndighederne ynder at stå frem med alvorligt rynket pande og beklage danskernes egoisme og uansvarlighed, fordi vi ikke lever op til de 95 procents vaccinedækning, der ville kunne eliminere mæslinger.

Den socialdemokratiske sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, vil indføre tvangsforanstaltninger for at leve op til WHO’s krav, og hos Ritzau kunne man læse:

Baggrunden (for spørgeundersøgelsen) er, at det ifølge Statens Seruminstitut er et krav, at mindst 95 procent af alle børn skal være vaccineret mod sygdommen med den såkaldte MFR-vaccine, hvis Danmark skal eliminere risikoen for en stor mæslingeepidemi…Verdenssundhedsorganisationen WHO har et erklæret mål om at udrydde mæslinger i 2015. Det bliver imidlertid svært for Danmark, hvor "kun" 87 procent er immune over for børnesygdommene mæslinger, røde hunde og fåresyge. Og det er for få, mener Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge på Statens Serum Institut.- ”Vi har et alt for lavt niveau af danskere, der er vaccineret mod mæslinger, røde hunde og fåresyge. Vi er simpelthen nødt til at få et højere beskyttelsesniveau”, siger han til DR Nyheder.


Men her lagde nogen måske mærke til noget sært. ’Elimination’ betyder faktisk ikke, som man ellers skulle tro, at eliminere, dvs. udrydde mæslinger i Danmark. Hos Ritzau betyder det, at eliminere risikoen for en stor epidemi. Hvordan har ordet fået denne særlige betydning, og hvad er en stor epidemi?

I epidemiologi er elimination faktisk ikke noget fastlagt begreb. Oprindeligt betød det nul tilfælde i en periode på et år, men det viste sig at være så svært i nogle tilfælde, at man afhængigt af omstændighederne og hvilken sygdom eller virus, der er tale om, har slækket på kravene.

Det kan således også betyde, at der ingen endemisk smitte finder sted – altså ingen der bliver smittet inden for landets grænser. Man kan derimod tillade at nogen bliver smittet uden for landets grænser, og måske endda at den smittede kan komme til at smitte en eller to andre, når vedkommende vender hjem. Fælles for definitionerne er blot, at smittekæden forholdsvis hurtigt bliver brudt.

For mæslinger er elimination på nuværende tidspunkt defineret sådan af WHO , at der ikke må forekomme mere end et sygdomstilfælde pr. million indbyggere i et givet år. Danmark har altså ‘elimineret’ mæslinger i de år, hvor vi har 6 eller færre mæslingetilfælde. Vi kan samtidig regne ud, at der nok ikke skal meget mere end 7 tilfælde til, før Ritzau kalder det for en ‘stor epidemi’.

Men hvad sker der så, når man har nået dette magiske tal, højst 6 tilfælde om året, som er målet for de 95 procents vaccinedækning? Åbner himlen sig, og det regner med glorier? Får vi alle sammen lønforhøjelse? Kommer Palle Valentiner-Branth rundt med en æske chokolade? Nej, der sker lige præcis ingenting. Alt fortsætter, som det plejer, 5 tilfælde i år, 37 næste år, 3 året efter, osv.

Og ganske det samme ville være tilfældet, hvis vaccinedækningen lå på 95 procent. Det er muligt at i stedet for 37 tilfælde i det slemme år, ville der kun være 17, men det kommer mere an på, hvordan det ser ud med krig, sult og sygdom i resten af verden, vaccinens effektivitet over tid, befolkningstæthed osv.
De 95 procents dækning hænger til dels sammen med, hvad man forestiller sig, der skal til på verdensplan for at udrydde mæslinger fuldstændigt, men dette er rent hypotetisk, da en sådan global dækning aldrig har eksisteret. De 95 procents vaccinedækning er derfor blot et tal sat af sundhedsmyndighederne, baseret på forskellige epidemiologiske modeller og politisk bestemte målsætninger. Andre politiske mål eller andre epidemiologiske modeller vil give andre krav til vaccinedækning.

Definitionen kunne således blive strammet igen i morgen, eller dosen sat op fra de nuværende to vaccinationer til tre. Så ville eksperterne fra Statens Seruminstitut stå med ansigtet lagt i lige så alvorlige folder som altid og beklage danskernes moralske fordærv, fordi vi kun har 95 procents dækning, når kravet til elimination nu er steget til 98 procent. Eller kravet kunne blive slækket, som det blev med koppevaccinen, og glorierne ville regne fra himlen, når blot dækningen nåede 80 procent.

Femoghalvfems procent er derfor ikke en absolut moralsk norm, hvor alle lande, der ligger under, er værre end Sodoma og Gomorra. Som det er nu, er Danmark ikke en eksportør af mæslinger. Vi nærer ikke nogen epidemier i hverken Indien, Afrika eller Sverige for den sags skyld, og 95 procent vaccinedækning er blot et gennemsnit baseret på nogle modeller og definitioner, der kunne ændre sig i morgen.

Så mens eksperterne regner på deres epidemiologiske modeller, medicinalfirmaerne utrætteligt lobbyer, og politikerne svajer i vinden, kan vi andre trøste os med, at i de seneste årtier, hvad enten vaccinedækningen har været 70 procent eller 90 procent, hvad enten, der har været 5 eller 75 mæslingetilfælde om året i Danmark, og uanset hvor dybe rynkerne har været i Palle Valentiner-Branths pande, har mæslingedødeligheden ligget ret konstant omkring 0, og ingen af os er blevet til saltstøtter.