Kommentarer til Thomas Søbirk Petersens påstande fremsat på det Radikale Venstres debatmøde 27. 10 2015

 

Da Vaccinationsforum tidligere har debatteret professor Petersen vedrørende vacciner og fundet både hans logik og viden om emnet mangelfuld og ensidig, sendte VF på baggrund af et omhyggeligt referat fra debataftenen på Frederiksberg en række spørgsmål og kommentarer til professor Petersens udtalelser. Professorens påstande er opført nedenfor i syv punkter med vores kommentarer og Professor Petersens svar til sidst.

 

1.  Jeg (Søbirk) er blevet misforstået. Jeg går ikke ind for tvang. Bødestraf skal være ’sidste skud i bøssen’, når alle andre tiltag har slået fejl.

VF: Uanset om det er første eller sidste skud i bøssen, tvang er tvang og straf er straf. Vi frikender heller ikke en røver, fordi han giver ofrene alle muligheder for at aflevere tegnebogen frivilligt, inden han røver dem.

Men argumentet er også uærligt på et andet punkt. Du skriver i Politiken 1. MAR. 2015:

Jeg mener derfor, at staten ikke skal tillade, at forældre udsætter deres børn og andre børn for en øget risiko for livslange handicap eller tidlig død. Vi bør derfor straffe forældre, der ikke vil lade deres børn vaccinere.

Men du mener altså, at hvis man ellers betaler sin bøde, da skal staten acceptere og ikke yderligere straffe forældre, der udsætter egne og andres børn for livsfare? Målet er at tvinge folk til at lade sig vaccinere, så hvad er argumentet for, at staten skulle stoppe ved en simpel bødestraf og ikke anvende andre straffe eller tvangsmidler i det øjeblik, der kommer ’lig på bordet’, som du udtrykker det? Der er intet sådant argument, og det vil vise sig, hvis det skulle komme dertil, at der alligevel var flere skud i bøssen.

 

2.  Staten tvinger også børn til at gå i skole, bære sikkerhedssele, blive fjernet fra hjemmet, bliver vaccineret mod hepatitis osv.

VF: Dette er det eneste andet, der minder om et etisk argument - hvilket var, hvad vi havde forstået, du skulle stå for - men det er indholdsløst. Det ses ved, at det modsatte udsagn er ligeså sandt. Her er argumentet og dets modsætning i generisk form:

Staten bruger tvang i
nogle tilfælde

Staten bruger ikke tvang
i nogle tilfælde

Eller

Staten bruger tvang i
nogle tilfælde

Staten misbruger tvang i
nogle tilfælde

Disse udsagn er alle sande, men de gør os ikke klogere på den specifikke sag.

 

3.  Mæslingevaccine har reduceret antallet af mæslingetilfælde fra 2,3 millioner til 145.000. 

VF: Disse tal er grebet ud af luften, mere præcist taknemmelige GIGO (Garbage In Garbage Out) computermodeller, som bygger på et utal af løse antagelser, omdefinitioner, ændrede diagnostiske kriterier osv. Propagandister spyr tal ud ukritisk, uafhængige forskere kigger bagom tallene.   

 

4.  Mæslingedødsfald sker også i den rige del af verden.

VF: Mæslingedødsfald forekommer ikke i Danmark, selvom vi ligger relativt lavt med vaccinedækningen. Mæslingedødsfald skal man gøre alt for at undgå, men hvorfor antage, at MFR-vaccinen er det eneste eller bedste middel til at opnå det?

 

5.  ’Videnskabsfornægtelse’ - Andrew Wakefield sluttede på baggrund af en undersøgelse af 12 børn, at der er en forbindelse mellem MFR og autisme.

VF: Dette er ikke korrekt. Forskerholdet, som Wakefield var medlem af, konkluderede i deres artikel i The Lancet:

We did not prove an association between measles, mumps and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue … We identified associated gastrointestinal disease and developmental regression in a group of previously normal children, which was generally associated in time with possible environmental triggers.

Det, Wakefield gjorde sig ‘skyldig’ I, var at sige, det var hans personlige mening på baggrund af en samlet vurdering, at MFR-vaccinen skulle stoppes, indtil der forelå klare svar. Det er på mange måder en parallel til situationen med HPV-vaccinen i dag. Det kan ikke understreges kraftigt nok, hvilken god idé det er, at sætte sig ordentligt ind i kildematerialet, inden man som akademiker offentligt beskylder andre for videnskabsfornægtelse.

 

6.  Alle, der har sat sig bare en lille smule ind i denne sag, vil vide, at man kan se en film af Brian Deer på YouTube, hvori en assistent til Wakefield siger, at Wakefield tilslørede og udelukkede data, der ikke passede på hans hypoteser.

VF: Alle, der har sat sig bare en lille smule ind i denne sag,  at Brian Deers beskyldninger om videnskabelig svindel er blevet tilbagevist flere gange, og at retten har givet Wakefields medforfatter fuld oprejsning for de anklager, der tidligere var fremsat. Wakefield skrev følgende til US Senator Steiner Hayward:

I have never, at any stage, been part of, or committed scientific fraud or ethical misconduct. The allegations of ethical and research misconduct against my colleagues and against me came before the English High Court in the appeal of Professor Walker-Smith. The judge utterly demolished the case against him – which was very much the same as the case against me – in effect, finding the General Medical Council guilty of incompetence, and worse, bias. Prof Walker-Smith was immediately and completely exonerated. For financial reasons, I was unable to appeal. The allegations of research fraud are dealt with in an independent investigation of the original Lancet study by Dr. David Lewis Ph.D. who was a senior scientist at the EPA and an acknowledged expert in research fraud. His investigation and conclusions are to be found in the book, Science for Sale.1 He confirms that what fraud there was, was on the part of journalist Brian Deer and Dr. Godlee, Editor of the BMJ. Efforts to bring these persons to justice for malicious defamation in Texas, failed only on jurisdictional grounds.

Der er ingen undskyldning for denne dovne research og resulterende falske rygtespredning.

 

7.  Der er en række folk, der ikke har kunnet gentage Wakefields resultater.

VF: Der er en række folk, der har kunnet gentage eller på anden vis understøtte Wakefields resultater, se Wakefields egen liste nederst.i De eksempler, du giver på undersøgelser, der ikke gentager Wakefields resultater, er store epidemiologiske undersøgelser. Wakefields undersøgelse var ikke epidemiologisk, derfor vil en epidemiologisk undersøgelse naturligvis ikke kunne gentage dens resultater, mere end et æble kan blive til en appelsin. 

I parentes bemærket, hvis en epidemiologisk undersøgelse tilsyneladende viser, at vacciner, eller endda specifikt kviksølvet i vacciner ligefrem beskytter mod autisme, så er det et godt tegn på, at man som uafhængig forsker bør se nærmere på studiets validitet. 

------------------------

Til punkt 1. svarede professoren, at han ikke anser bødestraf som en tvangsforanstaltning. Han sammenlignede det med fængselsstraf, som, han mener, er en tvangsforanstaltning, og som han ikke går ind for.

VF gjorde Prof. Petersen opmærksom på, at praktisk talt alle, inklusive journalisterne, som citerer ham i pressen, opfatter hans forslag som tvang, og endvidere, at en bøde, hvis formål specifikt er at få folk til at overholde påbud fra myndighederne side – i dette tilfælde øge tilslutningen til en obligatorisk vaccination – faktisk bliver kaldt en tvangsbøde.

Til dette svarede professoren, at selvom han er ene om ikke at opfatte sine forslag som tvang, så er det os andre, der tager fejl, og at man blot kunne kalde bøden noget andet, f. eks. kompensation til samfundet, for de børn, der fik mæslinger, så ville det ikke længere være en tvangsbøde.

VF vil selv lade læserne bestemme, hvad de synes om kvaliteten af dette argument. Nyhedsbrevets redaktion er i hvert fald overbevist om, at professoren ville få stor succes, hvis han en dag skulle beslutte at stille op som folketingskandidat for Det Radikale Venstre.

De resterende punkter viste professor Petersen ingen interesse for overhovedet i nogen af de mange mails, han sendte i løbet af udvekslingen. VF må ligesom tidligere konstatere, at hans ærinde i vaccinationsdebatten hverken er sandhed, fairness eller blot basal viden. Han kunne end ikke præcisere, hvilken YouTube-video, han havde brugt som kilde til beskyldningerne mod Wakefield. Ej heller kunne han gengive den præcise ordlyd eller blot fortælle nærmere, hvem assistenten var, som han citerede løst.  Professor Petersen kunne uden tvivl have fundet oplysningerne frem til VF, men fandt det altså ikke ulejligheden værd at genfinde og tjekke sine kilder.

-----

Grundet pladsmangel kan vi ikke gengive listen her. Den kan findes på dette link: http://www.ageofautism.com/2015/03/what-wakefield-would-have-told-oregon-health-committee-that-cancelled-hearing-to-avoid-hearing-him.html