Generalforsamling Vaccinationsforum, 18-04-2015

Deltagere: Else, Karen, Sarah, Camilla, Jeannel, Marianne og Kristina.

1. Valg af dirigent: Jeannel
2. Valg af referent: Camilla
3. Godkendelse af dagsorden. - dagsorden godkendes
4. Bestyrelsen aflægger beretning.

Årsberetning gennemgås
-Uddybning af skader efter MFR-vaccine
-Stigende kontakt til foreningen udefra, flere skader

Desuden blev der sideløbende diskuteret et par andre emner under dette punkt:
-Aluminiumsallergi-gruppen på Facebook ift arbejdet i VF
-Vacciner mod allergi.. Diskussion om andre effektive midler mod allergi
-Smittegruppe i medierne
-SST tema om mæslinger, WHO udmelding i februar om mere vaccinering. Dagens overskrift i Norge om foreslået tvangsvaccination i arbejderpartiet.
-Youtube video med protest over lovforslaget i USA med tale fra bl.a. Kennedy og berørt mor til vaccineskadet.

Fremtid for foreningen / Handleplan for 2015
- Foredrag, messe, konference søndag d. 10. maj ved Severin for lokalgrupper
- Lægen Suzanne Humphries kommer til Danmark i slutningen af året (koordineres med Norge, Sverige og Finland)
- Prøve at finde lokale for lokalgruppen i København
- Jeannel går ind i lokalgruppen i Kbh.

Budget 2015
- Gennemgang af regnskabet. Stabil økonomi
- Positivt at det kan løbe rundt når der holdes foredrag
- Der afsættes 10.000 kr. mere til posten med foredrag pga foredraget med Suzanne H. (Dvs. fra 10.000 kr. til 20.000 kr.)
-10.000 kr. afsættes samtidig til posten med lokalgruppe/medlemsmøder.
(Dvs. fra 40.000 kr. til 50.000 kr.)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Else, Karen og Sarah blev genvalgt. Flemming stopper.
Heidi og Astrid går ind i bestyrelsen – men kunne desværre ikke deltage ved denne GF.

6. Valg af suppleanter
Tina Simonsen bliver ny 1. suppleant. Camilla forbliver som 2. suppleant. Efterfølgende blev Claus Jensen valgt som 3 suppleant

7. Valg af revisorer
Marianne Møhl Hansen fortsætter

8. Godkendelse af regnskab
Regnskab godkendes
Bemærkning: Årsrapport og årsberetning samles til et dokument fremover.
Læs Årsrapport og årsregnskab for 2014 på hjemmesiden
-Samme kontingent som tidligere, dvs. 225,- pr. år.

9. Indkomne forslag
-Frivillig driftsleder med mulighed for ansættelse på sigt?
-Eksponering og kendskab til VF? Snak om nye måder og steder at få udbredt materialer på

10. Evt.
Else indstilles til Lillebrorprisen 


Handleplan VaccinationsForum 2015:
- Konference i maj om nye ideer med lokalgrupperne.
- Styrke Vaccinationsforum ved at få flere kræfter i foreningen
- Sund livsstilsmesse september
- Foredrag rundt omkring i landet
- Arbejde videre med HPVproblematikken