”Det informerede samtykke”

”Det informerede samtykke”

 

Af Astrid Bradtberg

 

Pilotprojekt i ”Nære Sundhedstilbud” i Region Midtjylland.

Møde med praktiserende læger om informeret samtykke i forbindelse med vaccination. Oplæg ved Else Jensen, VaccinationsForum.

Onsdag d. 26. august 2015. Gles-borg lægehus, Djursland

 

Else kom ind på sundhedsloven om patientrettigheder. Retten til information og at sige ja eller nej til sundhedsvæsenets tilbud – det informerede samtykke. Elses appel til lægerne var at man også tør at sige til patienten. ”Du kan også blive syg af vaccinen. At lige meget hvad man vælger, så er valget svært”.

Projektlederens egen oplevelse hos fem forskellige læger var at informationniveauet var meget svingende og broget.  At lægen i talesætter og signalere at vaccination bare er rutine og ikke bliver givet som et tilbud. Ingen læge havde i den forbindelse nævnt noget om bivirkninger. Blot at der kan komme lidt rødme og feber, som går over. Det virker ikke som en invitation til refleksion og stillingtagen til vaccination. Men bliver mere lagt op til at ”det siger Sundhedsstyrelsen, så det skal bare gøres”. Hvis man får en information, så sker det på samme dag som vaccinationen. Så har man ikke fået tid til at sætte sig ind i tingene. Det virker som en rutine, der bare skal overstås.

Der var god og livlig meningsudveksling blandt de deltagende læger. Bl.a. spørgsmål om med hvilke begrundelser Patienterstatningen afviser sager om vaccinebivirkninger. En læge sagde, at der nok er mange læger, der aldrig indberetter bivirkninger. Så måske man skulle være bedre til at indberette mistanke om bivirkning og at det burde være rutine at man på børneafdelingerne indberettede, hvis der var mistanke om fx hjernebetændelse efter en MFR-vaccine. En læge sagde at man som læge stoler på Sundhedsstyrelsen og at de har styr på sagerne. Men at der må være nogle usikkerheder, når bivirkninger underrapporteres. En anden læge mente at der ikke var tid til at indberette ”revl og krat”. En læge mente at der godt kunne være mere og bedre information og kommunikation. En anden læge nævnte at der ikke er enighed blandt lægerne om anbefaling af HPV-vaccinen. Og om det var fair at man som læge sagde: ”jeg ville give den til min datter”. Det ville jo være at spille på følelser frem for information. En læge ytrede at mht. HPV-vaccinen, så kunne det blive en af de største medicinske skandaler. Lægen havde derfor svært ved at anbefale HPV-vaccinen. En anden læge mente at måske var det en god ide bare at være autoritetstro, og passe på med at anfægte det Sundhedsstyrelsen siger. En anden læge mente at det er vigtigt med åbenhed og at kunne tage debatten. Fx når Sundhedsstyrelsen ikke stopper en hjerneskadet nordjysk psykiater. Og at det ikke nytter noget at en læge afviser piger som hysteriske, når de mener de er blevet syge af en vaccine. Det er vigtigt at være ærlig og vække tillid frem for at risikere at komme til at fremstå arrogant.

 

Nøgleord: MFR-vaccine, informeret samtykke, sundhedslov, læge, HPV-vaccine