Automatisk genoptagelse af afviste sager om skader efter HPV når der fremkommer mere viden frem

 

Afgørelserne fra Patienterstatningen og ankenævnet i HPV-sagerne er truffet på baggrund af den aktuelle viden om vaccinens bivirkninger. Det er et område, som vi følger tæt, så hvis Sundhedsstyrelsen offentliggør nye undersøgelser og resultater, der kan have betydning for de afviste sager, vil vi af os selv genoptage sagerne. Denne besked har vi givet patienterne i mange af de afviste sager. Hvis der kommer ny viden, kan også vi også genoptage sager, som har været ved domstolene.( vores fremhævelse)

Du er velkommen til at skrive i jeres nyhedsbrev, at vi tager kontakt til patienterne og af egen drift genoptager sagerne, hvis der senere kommer forskning, der viser en sammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte symptomer.

 

Med venlig hilsen
Peter Jakobsen
Chefkonsulent, cand.jur.
Peter.Jakobsen@Patienterstatningen.dk
Dir: 33694727