Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen

Åbent samråd om skader efter HPV vaccinen

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Alm. del 2014-15:

Samrådsspørgsmål
SUU, Alm. del samrådsspørgsmål AM
Samrådsspm. om redegørelse for, hvad ministeren agter at tilbyde alle de piger/kvinder som har mulige bivirkninger af HPV vaccinen, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Dokumentdato: 08-04-2015
Omdelt: 08-04-2015

Samrådsspørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren overfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalget redegøre for, hvad man agter at tilbyde alle de piger/kvinder som har mulige bivirkninger af HPV vaccinen, herunder især: - hvilke behandlingsmuligheder i ind- og udland man vil tilbyde? – om man vil yde økonomisk støtte til behandling i udlandet og/eller til alternativ behandling i Danmark? - om Sundhedsstyrelsen på eget initiativ vil foretage yderligere undersøgelser af mulige bivirkninger ved HPV vaccinen i de tilfælde, hvor det ”ikke er muligt at vurdere kausaliteten med de foreliggende oplysninger”, jf. Sundhedsstyrelsens kvartalsvise udgivelse: ”Nyt om bivirkninger”?

Spørger:
Liselott Blixt (DF)

Minister:
Ministeren for sundhed og forebyggelse

www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Sundhedsudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20141&meetingNumber=1245750&abbreviation=SUU&se=1

Se samrådet på folketingets hjemmeside og se hvor lidt ministeren havde at byde på:

www.ft.dk/webtv/video/20141/suu/td.1245750.aspx?from=05-05-2015&to=28-05-2015&selectedMeetingType=Udvalg&committee=SUU&as=1#player