Offentlige høringer i Frankrigs parlament

Offentlige høringer i Frankrigs parlament

22. maj 2014 afholdtes to offentlige høringer i Paris. HPV-vaccinen var programsat på formiddagens høring og blev diskuteret på begge høringer.

Formiddagens høring var arrangeret af delegerede fra Nationalforsamlingen og senatsmedlemmer. Frankrigs parlament består af Nationalforsamlingen (Assemblèe Nationale, 577 medlemmer/deputerede) og Senatet (321 senatorer). Desuden deltog delegeret fra Europa Parlamentet/De Grønne, Michèlle Rivasi.

Titlen var: ALUMINIUM ET VACCINES - L´EXPERTISE INTERNATIONALE NOUS IMPOSE D´AGIR  (Aluminium og Vacciner - Det internationale forskersamfund maner til handling).


Hovedemnerne var:

L´ ALUMINIUM: UN ADJUVANT SOUS SURVEILLANCE (Aluminium - en adjuvans under bevågning) VACCINATION CONTRE LE HPV - LA PRUDENCE S´IMPOSE (Vaccination mod HPV - forsigtighed er nødvendig)

Denne høring/colloque foregik i Europa Parlaments-salen i Paris. Deltagere var læger og forskere fra Frankrig og udland samt politikere. (deltagende forskere bla. Prof. Gherardi, Prof. Authier, Fr., Prof. Yehuda Shoenfeld, Israel, Dr. Sin Hang Lee, USA, PhD Lucija Tomljenovic, Canada. Dr Lluis Lujan, Spanien).

"Colloque´en"/Høringen er desuden inspireret og igangsat af Virginie Belle, journalist med speciale i Folkesundhed, samt patientforeningen E3M (Entrade aux Malades de Myofasciite à Macrophages). En af de sygdomme, der især er fokus på i Frankrig efter vaccineskader/aluminium, er Macrophagic myofascitis, MMF. Sygdommen er også set i Frankrig efter Gardasil, i flere tilfælde sammen med Fibromyalgia Syndrome og Cronic Fatigue Syndrome, CFS , ligesom autoimmune sygdomme var på programmet.

Eftermiddagens høring var arrangeret i Frankrigs Nationalforsamling/Assemblèe Nationale.

Arrangørerne var alle deputerede og medlemmer af OPECST, Office Parlamentaire D´Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (Parlaments-udvalg for udvikling af anliggender inden for videnskab og teknologi).

Høringen havde titlen: « THE VACCINE ADJUVANTS : A DISPUTED ISSUE »
(Vaccine adjuvanser - et omdiskuteret anliggende) og varede fra kl. 14-19 i Nationalforsamlingen, Salle Lamartine, Paris.


Oplægget for høringen:

Igennem flere årtier har vacciner i nogle tilfælde været tilsat en adjuvans, ofte aluminiumssalte. Adjuvansens rolle er at stimulere en immun-respons.

Ifølge nogle forskere er sikkerheds-profilen for disse adjuvanser fremragende, primært fordi de hjælper med at reducere forekomsten og graden af alvorlige inflammatoriske reaktioner. På den anden side har studier igennem mere end 15 år påvist eksistensen af sammenhæng mellem disse adjuvanser og visse sygdomme, og disse studier medfører overvejelser om, at langtidseffekterne fra aluminiumssalte bør analyseres nærmere.

Den foreliggende offentlige høring har til formål at organisere en drøftelse mellem hovedparterne i spørgsmål vedrørende de forskellige aspekter af disse kontroverser.

Høringen foregik ved indlæg og diskussion, hvor effekt og sikkerhed ved vaccine-adjuvanser blev drøftet. Emner for runderne var: The points of view of the scientific community. Which patterns to be planned in the future? Herunder: Is a moratorium a pertinent answer ? Are there alternative vaccine adjuvants ? (Synspunkter fra det videnskabelige samfund. Hvilke tiltag kan planlægges i fremtiden? - Er et moratorium, en tænkepause/henstand et relevant svar? Findes der alternative vaccine adjuvanser?)

Frankrigs sundhedsminister Marisol Touraine var til stede, og desuden repræsentanter for forskning i vacciner, virologi og autoimmune sygdomme, læger og videnskabsfolk fra Frankrig og udland, bla. de samme som om formiddagen, heriblandt Prof. Yehuda Shoenfeld, repræsentanter fra lægemiddel-industrien, bla. Sanofi-Pasteur. Repræsentanter for patienter deltog også. Høringen var åben for offentligheden, mikrofonen var åben, og der kunne stilles spørgsmål til panelet.

I tilslutning til formiddagens høring var der pressekonference.

Begge høringer er omtalt i franske dagblade/online, websites, på franske politikeres websites, hos SaneVax og af bloggere over hele verden.
Der har været demonstration i Frankrig mod aluminium i vacciner.


LINKS:

ALUMINIUM ET VACCINES - L’EXPERTISE INTERNATIONALE NOUS IMPOSE D’AGIR Program, Høring formiddag, 22. maj 2014
www.myofasciite.fr/Contenu/Divers/20140522_ProgrammeColloqueE3M.pdf

Public hearing about « THE VACCINE ADJUVANTS : A DISPUTED ISSUE » Video fra høringen 22. maj 2014, Paris, Assemblée Nationale, eftermiddag:
www.videos.assemblee-nationale.fr/video.5464

Program høring eftermiddag, engelsk
www.assemblee-nationale.fr/14/cr-oecst/programme_AP_adjuvants_vaccinaux_eng.pdf


Tidligere i år:
Forskningsresultater og fund vedrørende HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger fremlagt af læger og forskere fra flere lande

D. 25.-26. februar, Tokyo: International Symposium on HPV vaccination
www.sanevax.org/japan-hpv-adverse-event-symposium/www.sanevax.org/japan-medical-experts-warning-hpv-vaccine-side-effects/

D. 26. marts 2014, Nice : Symposium on Vacccines (incl. HPV) International Congress on Autoimmunity/Symposium on Vaccines:
http://www2.kenes.com/Autoimmunity/Scientific/Pages/3rdInternationalSymposiumonVaccines.aspx

D. 2. april 2014 Pressemøde i Paris: Gardasil - un scandale international?
www.sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/espace_deputes/rivasi/invitationpresse200314.html;jsessionid=F8DE21B1F103B01CDA9F6B6602D5EAC5

April 2014: Japans officielle anbefaling af HPV vaccinations-program suspenderet endnu et år frem (pga. af overskridelse af en deadline)
www.sanevax.org/japan-hpv-vaccine-controversy/