Kongres om autoimmune sygdomme i Nice

Kongres om autoimmune sygdomme i Nice

 

Den 25. – 30. marts 2014 var Vaccinationsforum til en konference i Nice om autoimmune sygdomme. Kongressen afholdes årligt, dette år for 9. gang, og er et samlingspunkt for over 1000 af de fremmeste forskere på området, med over 2000 deltagere bestående af læger, forskere og andre interesserede.


Den første dag på konferencen var specifikt afsat til et Symposium om vacciner og autoimmunitet. Blandt forskerne denne dag, var der:

• Prof. Christopher Shaw fortælle om aluminium adjuvanser og hvorfor de er farlige i vacciner.

• Prof. Stephanie Seneff fortælle om epifysen og neurologiske skader efter vaccination med aluminiumholdige vacciner.

• Prof. Romain Gherardi fortælle om nanopartikler i hjernen og om distributionen af aluminium adjuvanspartikler i kroppen.

• Dr. Francois Jerome Authier fortælle om let kognitiv svækkelse (MCI) og vacciner.

• Dr. Emma Shardlow fortælle om THP-1 celler, aluminium adjuvanser og alzheimers.

• Dr. Lluis Luján fortælle om ASIA syndromet.

• Dr. Lucija Tomljenovic fortælle om død som følge af HPV-vaccination, og vaccine antigener i hjernen.

• Dr. Nancy Agmon-Levin fortælle om hvordan hepatitis-B vaccinen kan accelerere SLE lignende sygdomme.

• Dr. Dominique Le Houezec fortælle om udviklingen i antallet af tilfælde med mutiple sklerose i Frankrig efter introduktionen af hepatitis-B vaccinen.

• Dr. Gideo Nesher fortælle om ITP associeret med vaccination.

• Dr. Ignasio Rodriguez fortælle om et verdensregister for personer med ASIA syndrom.

• Prof. Sin Hang Lee fortælle om behovet for at teste for HPV DNA fragmenter grundet vaccinesikkerhed.

• Prof. Laurent Belec fortælle om et nyt molekyle fundet i HPV-vaccinen Gardasil.

• Prof. Walter J. Lukiw fortælle om ophobning af aluminium i central nervesystemet.

• Prof. Chris Exley og Prof. Rajesh Gupta føre en paneldebat om faren ved aluminium i vacciner.
 

• Prof. Christopher Shaw fortælle om aluminium adjuvanser og hvorfor de er farlige i vacciner.

• Prof. Stephanie Seneff fortælle om epifysen og neurologiske skader efter vaccination med aluminiumholdige vacciner.

• Prof. Romain Gherardi fortælle om nanopartikler i hjernen og om distributionen af aluminium adjuvanspartikler i kroppen.

• Dr. Francois Jerome Authier fortælle om let kognitiv svækkelse (MCI) og vacciner.

• Dr. Emma Shardlow fortælle om THP-1 celler, aluminium adjuvanser og alzheimers.

• Dr. Lluis Luján fortælle om ASIA syndromet.

• Dr. Lucija Tomljenovic fortælle om død som følge af HPV-vaccination, og vaccine antigener i hjernen.

• Dr. Nancy Agmon-Levin fortælle om hvordan hepatitis-B vaccinen kan accelerere SLE lignende sygdomme.

• Dr. Dominique Le Houezec fortælle om udviklingen i antallet af tilfælde med mutiple sklerose i Frankrig efter introduktionen af hepatitis-B vaccinen.

• Dr. Gideo Nesher fortælle om ITP associeret med vaccination.

• Dr. Ignasio Rodriguez fortælle om et verdensregister for personer med ASIA syndrom.

• Prof. Sin Hang Lee fortælle om behovet for at teste for HPV DNA fragmenter grundet vaccinesikkerhed.

• Prof. Laurent Belec fortælle om et nyt molekyle fundet i HPV-vaccinen Gardasil.

• Prof. Walter J. Lukiw fortælle om ophobning af aluminium i central nervesystemet.

• Prof. Chris Exley og Prof. Rajesh Gupta føre en paneldebat om faren ved aluminium i vacciner.


Et af de helt centrale nøglepunkter i disse oplæg var fokuseringen på ASIA-syndromet, der vil blive beskrevet nærmere i afsnittet herunder.


ASIA-syndromet
ASIA står for Autoimmun/inflammatorisk Syndrom Igangsat af Adjuvanser og er beskrevet i 2011 af den anerkendte Professor Yehuda Shoenfeld (1). Shoenfeld har publiceret mere end 1700 artikler i forskellige tidsskrifter og er stifter af et Center for autoimmune sygdomme i Israel. Det er ligeledes Shoenfeld der står for den årlige kongres om autoimmune sygdomme (2).
I Vaccinationsforum har vi løbende omtalt ASIA syndromet, bl.a. skrev vi i 2012 om “Aluminium i vacciner og udvikling af autoimmunitet hos børn” (3). I vores nyhedsbrev fra april 2014 omtalte vi ligeledes et af de seneste studier fra Shoenfeld, hvor en vaccineskadet pige med POTS-symptomer beskrives som en case, der hører ind under ASIA-syndromet. Shoenfeld er dog ikke den første til at definere dette syndrom. Man snakker nemlig også om Golfkrigs-syndromet eller makrofagisk myofasciitis syndromet (MMF) som har samme karakteristiska (4). De adjuvanter der typisk regnes for at kunne frembringe ASIA er aluminium og squalene (hajleverolie) fra vacciner samt silikone fra brystimplantater. De præcise kriterier for ASIA-syndromet kan ses herunder:


Kriterier for ASIA:
Udsættelse for en ekstern stimuli f.eks. infektion, vaccine og/eller adjuvanter før kliniske manifestationer.

Fremkomsten af typiske kliniske manifestationer som:
- Myalgi, muskelsvaghed.

- Artralgi, ledsmerte.

- Kronisk træthed, søvnforstyrrelser.

- Neurologiske manifestationer.

- Kognitiv svækkelse, hukommelsestab.

- Febertilstand.


Fjernelse af det bivirkningsforårsagende middel forårsager forbedring.

Typisk biopsi af involverede organer.

Mindre kriterier:
- Forekomsten af autoantistoffer.

- Andre kliniske manifestationer som f.eks. gastrointestinale (mave/tarm) forstyrrelser, livedo reticularis/hudforandringer.

- Specifik HLA som f.eks. HLA DRB1, HLA DQB1.

- Udvikling af autoimmune sygdome som f.eks. Raynauds syndrom, multiple sklerose og Antifosfolipid syndrom.


Shoenfeld er her i 2014 gået sammen med andre forskere om at oprette et verdensregister, der skal samle tilfældene af ASIA. For at begynde at få ASIA anerkendt som et syndrom der kan opstå som følge af vaccinationer, er det vigtigt at få arbejdet på at læger diagnostiserer ud fra de overstående kriterier samt indrapportere disse tilfælde, der kan gøres via følgende side:

www.ontocrf.costaisa.com/es/web/asia/home1

Også den franske neurolog og professor, Romain Gherardi, fortalte i sit oplæg i Nice om hvordan adjuvanten aluminum oxy-hydroxide (aluminium) har vækket bekymringer, efter at det er blevet bevist, at den har en forårsagende rolle i det såkaldte macrophagic myofasciitis (MMF). Ved hjælp af en særlig teknologi, hvor et fluorescerende materiale er bundet i vaccinen, har forskere kunnet påvise spredningen af aluminumspartikler i kroppen, fra injektionsstedet til hjernen (5-7).

Han fortalte desuden om hvordan der typisk kan gå 12 måneder efter at en vaccine med aluminium bliver givet, til at symptomer som fx træthed, myalgi (muskelsmerte) og ændret kognitiv adfærd begynder at optræde. Herfra er der yderligere en forsinkelse på 54 måneder - og helt op til 144 måneder - før man kan diagnosticere de vaccinefremkaldte sygdomme via en muskelbiopsi. Aluminium er altså aktivt i kroppen i lang tid efter vaccination og dets potentiale for skadevirkninger er vedvarende over en lang periode.

VaccinationsForum har kontaktet forskerne mhp at få en vurdering af en evt. sammenligning med MMF og fænomenet ”vaccinationsgranulom” hvor der er tale om aluminiumsallergi.

Professor Christopher Exley, der er ekspert indenfor uorganisk kemi og har studeret aluminums skadevirkninger gennem mange år, sluttede symposiumet af med at fortælle om, hvordan et dagligt indtag af vand indeholdende en stor mængde silica (kisel) kan trække aluminiumspartikler ud af kroppen og forbedre helbredstilstanden hos folk med aluminiumsskader. Han lægger vægt på, at Silica skal optages gennem vand, frem for gennem kosttilskud, da det kun på denne måde er effektivt nok til at danne de nødvendige kemiske bindinger med aluminium, som får det ”skubbes ud” af kroppen igen. Vaccinationsforum er på baggrund af Exleys oplysninger gået i gang med at kontakte COOP, for at anmode dem om at føre et af de produkter med Silica-holdigt vand, der vil kunne komme mange vaccineskadede til gode.


(1) Shoenfeld & Agmon-Levin (2011). 'ASIA' - autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902

(2) www.multiwebcast.com/autoimmunity/2012/8th/speakers/128085/prof.yehuda.shoenfeld.biography.html

(3) www.vaccineinfo.dk/artikler/2012/aluminium-i-vacciner-og-udvikling-af-autoimmunitet-hos-boern.aspx?PID=661&M=NewsV2&Action=1

(4) www.biomedcentral.com/1741-7015/11/118

(5) Gherardi & Authier (2012). Macrophagic myofasciitis: characterization and pathophysiology. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3623725

(6) Khan et al. (2013). Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to brain. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23557144

(7) Ohlsson, Exley, Darabi, Sanden, Siesjø & Eriksson (2013). Aluminium based adjuvants and their effects on mitochondria and lysosomes of phagocytosing cells.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23992993