Ideer til udredningsforløb ved mistanke om HPV bivirkninger

Ideer til udredningsforløb ved mistanke om HPV bivirkninger

Sendt til regionerne 22/9 2014 fra VaccinationsForum


Specialerne skal arbejde på tværs

Det er vigtigt, at specialerne her arbejder sammen på den måde, at der er repræsentation indenfor områderne Immunologi, neurologi og endokrinologi og evt. flere, f.eks. specialer omkring nyresygdomme og rheumatologi. Disse specialer er efter vores bedømmelse krumtappen. Det har vist sig, at neurologer er dem der har været meget benyttet i disse sager pga. af mistanke for netop lidelser i nervesystemet. Men det har også vist sig, at almindelig neurologiske undersøgelser ikke har kunnet afsløre noget. Det er meget sandsynligt, at det kun er i blodprøver, at disse sygdomme afsløres. Her er immunologerne meget vigtige, da det tilsyneladende ikke er forandringer, der er kendte indenfor neurologien.
Derfor er det vores råd, at specialerne skal samarbejde på tværs og i fælles konference finde frem til relevante undersøgelser og diagnoser. Til sidst også en behandlingsplan. Det er ganske tankevækkende, at det også er en ide, der er i spil i forhold til de nye supersygehuse i stedet for adskilte specialer.


Vigtigt at inddrage læger der har mødt disse syge

Vi har fået kendskab til nogle eksempler på læger, som har haft disse patienter tæt inde på livet og fået klinisk erfaring. Det er utrolig vigtigt med den side og ikke alene lægemiddelagenturenes bedømmelse af evt. sammenhæng som det er nu, når der skal peges på en evt sammenhæng.


Samarbejde med udlandet

Samarbejde med klinikker i udlandet, som har erfaring, finder vi også er en god ide. Der findes f.eks. læger i England og Schweitz, som har undersøgt og behandlet disse kvinder.
Der er også artikler i videnskabelige tidskrifter, som behandler denne specifikke problematik. Et eksempel er den vedhæftede japanske undersøgelse.
Vi vil også pege på den israelske, anerkendte Professor, Yehuda Shoenfeld, som har publiceret mere end 1700 artikler i forskellige tidsskrifter og er stifter af et Center for autoimmune sygdomme i Israel. Han har beskrevet det såkaldte ASIA syndrom (Autoimmun/inflammatorisk Syndrom Igangsat af Adjuvanser). Vi vedhæfter ligeså en af hans artikler.
Vi stiller os gerne til rådighed med de mange eksempler og for uddybende spørgsmål. I den forbindelse kan vi nævne, at vores erfaring er 18 års arbejde med vaccineskader.


Erstatningssagerne og Sundhedsstyrelsen

Patienterstatningen afviser så godt som alle erstatningssager om HPV-vaccinen med den begrundelse, at der er for lidt viden om den og ligeledes med den begrundelse, at Sundhedsstyrelsen ikke anerkender de fleste af indberetningerne som kausale med vaccinationen. Dette på trods af at flere videnskabelige undersøgelser henviser til at en vaccineskade godt kan opstå flere år efter vaccination. Denne cirkel kan kun brydes ved at der bliver arbejdet med den kliniske side af sagen hos de formodede ramte.


Kliniske retningslinjer for vaccineskader?


Ved flere sygdomskategorier er der udarbejdet klinisk retningslinjer

Der er hårdt brug for at få udarbejdet kliniske retningslinjer for diagnosticering og behandling af vaccineskader generelt. I nogle tilfælde er det redende i den grad at det gør en forskel mellem livsvarig invaliditet og at blive rask (f.eks. retningslinjer for behandling af ADEM ). Akut behandling med hormoner, som binyrebarkhormoner i relativ store doser, som anbefalet til f.eks. ADEM og lignende autoimmune reaktioner er kendte behandlingsmetoder ved akutte vaccineskader.
De eksisterende diagnosekoder for vaccineskader bliver så godt som aldrig brugt. Måske vil det være en ide også at se på dette område, så denne sygdomsgruppe sidestilles med andre sygdomme.
Til slut vil vi påpege vigtigheden af at undgå mistanke om interessekonflikter. Der er flere speciallæger, der har deltaget i forsøgene med vaccinen.


Bilag:
- Kinoshita, Abe, Hineno, Tsunekawa, Nakane & Ikeda: Peripheral Sympathetic Nerve Dysfunction in Adolescent Japanese Girls Following Immunization with the Human Papillomavirus Vaccine (2014)

- Shoenfeld & Agmon-Levin: ‘ASIA’ – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (2011)

- Behandling af ADEM