Hvorfor skrev vi henvendelsen til SSI

Hvorfor skrev vi henvendelsen til SSI

AfLotte Hesel


Til Statens Serum Institut
Vi, underskrivere, håber med denne henvendelse, at SSI vil imødekomme vores ønske om dialog og rådgivning i forhold til børn, som har udviklet aluminiumsallergi efter at have fulgt det anbefalede danske børnevaccinations program……

Af få kontakt til SSI omkring problemet med aluminiumsallergi, har jeg ønsket, lige siden min søn for 11 år siden blev vaccineskadet, på grund af aluminium i vaccinerne.

Han måtte dengang igennem flere undersøgelser, før end vi endelig mødte en læge, som vidste noget om problemet. Jeg forsøgte dengang at få kontakt til SSI, men blev afvist, og har siden følt vi stod meget alene med vores søns vaccineskade.

Endelig! - et stort hurra for facebook, var der nu et sted, hvor man kunne danne netværk med andre forældre med samme problem. Gruppen B.A.V. Børn med aluminiumsallergi efter vaccination var blevet til.

Jeg har altid tænkt, at der måtte være en hel masse andre børn og forældre med samme problem, selvom læger og hvem vi ellers mødte dengang, aldrig havde set problemet eller hørt om det.

Da jeg blev medlem af gruppen stod det med det samme helt tydeligt, at vi forældre deler nogle meget store og ens frustrationer. Frustrationer omkring udredning af skaden, rådvildhed på grund af manglende information/rådgivning, og afmagt fordi det er en skade der ikke blot er en lille knude i vores børns små ben. Det er en skade som væsentlig påvirker vores børns trivsel, herunder hyppig sygdom, samt en lang række af forskellige symptomer og problemer i forhold til kost.

Og netop de mange frustrationer og mange spørgsmål, der fløj rundt i lange tråde, gav anledning til ideen om, at vi forældre ville lave en samlet henvendelse til Statens Serum Institut. En henvendelse hvor håbet var at skabe åbenhed, dialog og ansvar om skaderne.


Vi skrev blandt andet:

Vi oplever, at der ikke er meget viden om bivirkningerne ved det danske børnevaccinationsprogram, samt kun et fåtal er i forbindelse med vaccinerne blevet oplyst om vaccinernes bivirkninger og risiko herom


(sundhedsstyrelsen svarede..)

Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med de konkrete sager, som du henviser til.
Den manglende information om risikoen for udvikling af granulomer ved
vaccination med aluminiumholdige vacciner kan muligvis skyldes det forhold,
at der er tale om en kendt, sjælden, og som oftest ikke alvorlig bivirkning

Sundhedsstyrelsen har som opfølgning på din henvendelse, og for at sikre et
fortsat fokus på denne kendte bivirkning (granulomer) offentliggjort en artikel i
Nyt om Bivirkninger, nr. 9, Årgang 4, 31. oktober 2013 med titlen
"Granulomdannelse efter vaccination med aluminiumsadjuverede vacciner - en
kendt men sjælden bivirkning"

Ligeledes efterlyser vi alternativer til fremtidige vaccinationer hos børn med aluminiumsallergi.


(sundhedsstyrelsen svarede..)

I de tilfælde, hvor der hos en person er påvist allergi over for en bestanddel af et medicinsk produkt, kan lægen på vegne af patienten, såfremt der ikke på det danske marked findes et produkt uden den pågældende bestanddel, ansøge om udleveringstilladelse til et tilsvarende produkt uden bestanddelen, hvis et sådant findes godkendt og markedsført i andet land. Ansøgning om udleveringstilladelse indsendes til Sundhedsstyrelsen.

Vi oplever, at forældre selv må bede om at få skaderne indberettet som en bivirkning.


(sundhedsstyrelsen svarede..)
Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med de konkrete sager, som du henviser til.
Lægernes pligt til at indberette formodede bivirkninger er beskrevet ovenfor.
Manglende indberetning kan muligvis skyldes, at lægerne har vurderet, at der er
tale om en kendt, ikke-alvorlig bivirkning.


Vi FIK et svar, og vi fik offentliggjort en artikel i ”nyt om bivirkninger”, men åbenhed, dialog og ansvar om skaderne fik vi bestemt ikke, - i hvert fald ikke lige NU!

Men det håber vi fortsat på, at det må og skal lykkedes.

Tak til alle der bakkede op omkring henvendelsen til SSI.

Omkring henvendelsen så kan de stadig læses på nettet på denne adresse:
http://www.skrivunder.net/aluminium_i_bornevacciner-abenhed-dialog-ansvar_om_skaderne_nu