Aluminium og vaccinehjælpestoffer – det vi ved og det vi ikke ved…

Aluminium og vaccinehjælpestoffer – det vi ved og det vi ikke ved…

Thimerosal, som indeholder det organiske materiale ethylkviksølv, er kendt som en nervegift og er et ofte benyttet indholdsstof i børnevacciner. Der findes over 15.000 artikler i den medicinske litteratur som beskriver uønskede bivirkninger på mennesket, afhængigt af mængde og form af dette nervegift.

I 1999 tilskyndede American Academy of Pediatrics (AAP) forskellige udvalg i regeringen om at arbejde for at nedsætte børns eksponering af kviksølv fra alle mulige forskellige kilder. For at undgå den mindste risiko, enedes AAP og United States Public Health Service (USPHS) om at thimerosal i vacciner skulle nedsættes eller fjernes. AAP anbefalede helt at fjerne thimerosal på trods man ikke mente at der forelå en entydig sammenhæng mellem børns helbred og thimerosal.

Imidlertid hævder et stigende antal af læger, forskere og forældre at thimerosal medvirker, og har medvirket, til tilsynekomsten af adskillige kroniske sygdomme hos børn og forældre, medregnet neurologiske degenerative sygdomme. Og aluminium, som er bestanddel i vacciner samt i vores omgivne miljø, kunne også meget vel påvirke vores børns sundhed på måder vi ikke endnu helt forstår.

Aluminium er et tungmetal, som er kendt som nervegift hos både mennesker og dyr. Det findes som bestanddel i følgende vacciner: I Danmark i Di-Te-Ki-Pol vaccinen samt, Di-Te-vaccinen, Stivkrampevaccinen, difterivaccinen, HPV vaccinen samt flere andre (oversigt her: www.ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_7557.pdf - I andre lande :DTaP, Pediarix (DTaP-Hepatitis B – Polio kombination), Pentacel (DTaP-HIB-Polio kombination), Hepatitis A, Hepatitis B, Haemophilus influenzae B (HIB), Human Papilloma Virus (HPV) samt Pneumokok vaccinen.

I 1996 erklærede AAP om betydningen af aluminiumsforgiftning hos børn og spædbørn, at aluminium nu karakteriseres som ”forstyrrende element i en række cellulære og metabolske processer i nervesystemet og andre væv”. En gennemgang af den medicinske litteratur om aluminium afslører en overraskende begrænset videnskabelig evidens for at vacciner med aluminium er sikre. Og der er begrænset forståelse for hvad der sker med børn som får aluminium i kroppen, det være sig om det akkumulerer eller om det udstødes fra kroppen.
Det er også uvist om genetiske faktorer indvirker på den langsigtede helbredstilstand hos de vaccinerede. 1 ud af 6 børn i USA under 18 år har udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder, men tallet kan være højere da de er baseret på tal tilbage fra 1994. Ti procent af alle børn har astma. Et voksende antal børn lever med forskellige former for allergier. Det betyder altså, at de har forstyrrelser, eller endda irreversibel skade på deres nerve- eller immunsystem. Er det ikke muligt, at aluminium i vacciner spiller en rolle i forstyrrelsen af helbredet for vores børn sådan som videnskaben synes at påvise?

Hvad der er endnu mere forstemmende er manglen på accepteret videnskabelig data som kan forklare hvordan aluminium virker i sammenhæng med andre vaccinehjælpestoffer. Boyd Haley, ph.d., fra University of Kentucky, har udført laboratorieundersøgelser som påviser den skadelige effekt som aluminium har på nerveceller når de påvirkes af aluminium, især sammen med andre vaccinehjælpestoffer som kviksølv, formaldehyd og antibiotikaen neomycin.

Hans data er imidlertid blevet afvist af de videnskabelige, medicinske og statslige institutioner som laver lovgivningen omkring vacciner. Disse undersøgelser i laboratorium som helt uomtvisteligt kan fritage stofferne for skade på mennesker, bør altid foretages inden myndigheder tillader brugen hos børn.

Aluminium tilsættes vaccinen for at skabe en stærkere antistof reaktion således at man er mere beskyttet. Det er præcist denne egenskab som afslører den mest slående forbindelse mellem aluminium i vacciner og den skade det forvolder sundhedstilstanden hos vores børns nerve- og immunsystem.

En videnskabelig gennemgang: Børn fødes med et cellulært immune system (TH 1 celler – T-hjælper 1), et humoral immune system (TH2 celler – T-hjælper 2), og regulator immun system (TH3 celler – T-hjælper 3) som de fremtrædende komponenter. Disse tre systemer er umodne hos nyfødte og begynder at modnes I kraft af at barnet eksponeres for miljøet gennem nervessystemet, huden, luftveje og mave-tarm system. Antibiotika, dårlig ernæring, stress, påvirkning af tungmetaller og andre miljøgifte samt brugen af vacciner kan forstyrre den passende modningsproces af barnets immunsystem. I teorien vil børn udvikle en fuldt udviklet TH1, TH2 samt TH3 immunsystem inden tre års alderen., såfremt det sker uden forstyrrelse. Th1 og Th2 udvikles som beskyttelse mod den omgivne verden gennem inflammation og anti-inflammations respons mod fremmede partikler. TH3 immun celler udvikles med henblik på at kontrollere TH1/TH2 således, kroppens kun producerer den mængde inflammation og anti-inflammation som er nødvendigt for beskyttelse.
Når TH2 celler aktiveres korrekt stimuleres B celler i immunsystemet som giver anledning til produktion af de ønskede forebyggende antistoffer.

Det er vigtigt at forstå, at det sunde og fuldt udviklede immunsystem hos børn påvises ved en ens og balanceret TH1,TH2 og TH 3 immun respons i forhold til det omgivne miljø. TH1, TH2 og TH3 er ikke uafhængige enheder men kræver samstemmende forbindelse for at fungere ordentligt. Så snart en eller flere af komponenterne forstyrres i relation til de andre, begynder kronisk sygdom at vise sig.

Mere om aluminium: Aluminium findes i vacciner med henblik på at stimulere opbygningen af humoral delen (TH2 celler) i børns immune system. Det vil sige det producerer antistoffer. Den medicinske videnskab belærer os at denne produktion er hvad der bibringer forebyggelse hos børn mod vaccine-forebyggende sygdomme. Denne antagelse kan dog vise sig at at have omkostninger.

Der findes mange artikler i den medicinske litteratur som viser at kronisk sygdom som allergier, astma, eksem, lupus, inflammatorisk mave-tarm sygdom, ADD/ADHD og autisme alle har en TH2 komponent som er forstyrret. Ligeledes ser man at kroniske sygdomme som gigt, multiple sklerose, inflammatorisk mave-tarm sygdom og autisme henføres til forstyrret TH1. Mens aluminium i vacciner er særligt rettet mod over-aktivering af TH2 til produktion af antistoffer, kender man ikke den direkte eller indirekte effekt det kan have på udvikling af TH1 og TH3.

Den direkte eller indirekte virkning på sundheden eller udviklingen af TH1, TH2 og TH3 ved børns immunsystem fra hvilken som helst vaccine ingrediens, enten på grund af egen indvirkning eller på grund af deres sammenhængende virkning, er uvidst.
Den vigtige sammenhængende og balancerede aktivitet af Th1, TH2 og TH3 i respons til miljøet er forstyrret og dysfunktionelt ved alle kroniske sygdomme. Hvordan udvikler børn disse TH1, TH2 og TH3 forstyrrelser så det giver anledning til dét vi beskriver som kronisk sygdom?

Det står klart at aluminium giver anledning til over-aktivitet af TH2 og en række kroniske sygdomme hos børn bekræfter dette, men TH1 og TH3 også viser tegn på forstyrrelser. Er der en sammenhæng? Ved at have denne effekt på TH2 systemet medvirker aluminium til udvikling af disse kroniske sygdomme hos børn; især hos de hvis familie genetisk er modtagelige af de ovennævnte sygdomme.

Har aluminium også en virkning på TH1 immun responsen, ukendt hos videnskabsfolk, læger og forældre? Medvirker aluminium ved forstyrrelsen af den sammenhængende og balancerede aktivitet af Th1, TH2 og TH3 som er en forudsætning for et sundt reagerende immunsystem? Beviserne synes at springe én i øjnene når man ser på fakta. Hos små børn producerer aluminium en større mængde TH2 celler og antistoffer end det endnu underudviklede immunsystem er i stand til at håndtere.

Under disse omstændigheder synes aktiviteten af aluminium at spille en afgørende rolle ved at forstyrre udvikling af immunsystemet hos spædbørn og børn, gennem dets virkning på TH2 og derved også på TH1 og TH3. Hvilken effekt dette har på sundhedstilstanden kortsigtet, eller på den længere bane, vides ikke men modellen tjener det formål at den hjælper os med at forstå, hvordan brugen af aluminium i vacciner kan bidrage med udvikling af kronisk sygdom hos børn. Vi har også lidt kendskab til hvad der sker med helbredstilstanden hvis forældre venter med at vaccinere til senere i livet, eller hvis børn udsættes for færre doser.

Hvilken rolle spiller aluminium, enten alene, eller i sammenhæng med andre vaccine bestanddele og miljøgifte, i udviklingen af kronisk sygdom hos modtagelige børn gennem forstyrrelse af TH1, TH2 og TH3?. Videnskaben som skulle besvare dette spørgsmål findes ikke da ingen har undersøgt det. Det er uheldigt at kun én bestanddel i vaccinen skal udpeges som årsag til skade for vores børn. Først fjernede man thimerosal og nu aluminium. Ifølge Environmental Defense er alle vaccine bestanddele giftige, kræftfremkaldende og er potentielt skadelige for huden, immunsystem, nervesystemet og mave-tarmsystemet.

Hvad med formaldehyd? Skal vi vente på at en modig forsker skriver om dets skadelige følgevirkninger på vores børns hjerne, før den også fjernes? Eller hvad med polysorbate 80 i vacciner (den indgår blandt andet i Gardasil). Polysorbate 80 benyttes i farmakologien ved at fremme stoffers gennemtrængelighed af blod-hjerne barrieren. Hvilket virus, bakterie, gær, tungmetal eller anden vaccine komponent skal absolut ind i hjernen hos vores børn? Hører de hjemme I hjernen? Er dette en del af den nødvendige immune respons som kan beskytte vores børn fra sygdom? Passerer vaccine bestanddele blod-hjerne barrieren med hjælp af polysorbate 80? Og hvis det er tilfældet, giver det komplikationer hos vores børn hjerner? Er denne forståelse med til at forklare hvorfor 1 ud af 150 børn har autisme (tallet er nu ca. 1 ud af 50) eller 1 ud af 6 børn har udviklings-, samt indlærings vanskeligheder.Hvis retfærdigheden skal ske fyldest med hensyn til vaccine bestanddele, bliver vi nødt til at se på den samlede potentielle skade som de kan forvolde og dernæst undersøge deres individuelle indvirkning på børns immun-, og nervesystem. Dernæst kan vi undersøge den interaktive effekt af vaccine bestanddele på menneskets væv og evaluere skade risikoen, som Dr. Haley allerede succesrigt har gjort. Hvor mange flere børn skal udsættes for potentiel skade før vi påberåber os lægeløftet - Hippokrates ed? Hvis ikke der er tilstrækkelig videnskab bag, men vi har rigelig beviser på at aluminium er giftig, alene eller i sammenhæng med andre bestanddele i vacciner, bør aluminium som hjælpestof i vacciner forbydes indtil videnskaben kan bevise det modsatte. Vi har brug for videnskabelig bevis for sikkerhed for alle vaccine bestanddele og deres indbyrdes interaktion. Vi har behov for at forældre, forskere og læger alle rejser sig og gør fælles front før situationen forværres.


Artikel fra National Vaccine Information Center (NVIC)
af Lawrence B. Palevsky