Virkningen af HPV 16/18 vaccine, hos de kvinder som allerede er smittede

Resume af den videnskabelige artikel: ”Effect of Human Papillomavirus 16/18 L1 viruslike particle vaccine among young women with preexisting infections”.


Allan Hildesheim et Al., for Costa Ricas HPV Vaccine afprøvnings gruppe.

Undersøgelse viser, at kvinder som allerede har HPV 16/18 infektion ikke har gavn af vaccinen.
De to eksisterende vacciner på markedet, Gardasil og Cervarix, har vist sig at beskytte mod HPV infektioner i de første år efter vaccination. Foreløbig tyder resultater på, at vaccinerne vil kunne beskytte delvist mod efterfølgende udvikling af Livmoderhalskræft.

Det antages, at mekanismen der ligger til grund for forebyggelse er antistofdannelse.

Antistoffer er ikke typisk involveret ved behandling af intracellulær infektion, efter infektionen har manifesteret sig, men HPV vaccinationer har vist sig også at kunne bevirke celle immun respons som traditionelt er involveret ved udryddelse af infektioner.

Dette forsøg prøver at etablere, om kvinder allerede smittet med HPV 16/18 vil have gavn af vaccinen og den derfor kan have helbredende effekt og ikke kun forebyggende.

Tilsvarende dyreforsøg tyder ikke på at der er nogen terapeutisk effekt ved HPV vaccinen men indtil nu er der ikke udført forsøg på mennesker.

Påvisning om vaccinen har en helbredende virkning hos smittede kvinder, er vigtig i lande hvor HPV- DNA test er inkorporeret i livmoderhalskræft screening programmer. Kvinder som testes positivt ville i så fald kunne få glæde af vaccinen her og nu som en egentlig behandling mod HPV infektion.


Undersøgelsen
Forsøget var en randomiseret og blindet kontrolleret klinisk undersøgelse af 2189 kvinder i Costa Rica. Forsøgspersonerne var i alderen fra 18 til 25 år som pr. post blev inviteret til at deltage.

Særlige inklusions kriterier sikrede at de udvalgte var velegnet til undersøgelsen, ikke mindst sikredes det, at kvinderne var positive for HPV DNA.


Resultat
Der er ingen bevis for eliminering af virus efter 6 eller 12 måneder i gruppen som fik HPV vaccinen sammenlignet med kontrol gruppen. Der er ingen evidens for terapeutisk værdi.

Konklusionen er, at for kvinder med positiv HPV DNA vil HPV 16/18 ikke forbedre eliminering af virus og bør ikke benyttes ved behandling af infektioner.

hwww.jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=208418


Skrevet af:
Flemming Borregaard Olsen