Vaccinefortalere for HPV til drenge indtager dobbeltroller

Vaccinefortalere for HPV til drenge indtager dobbeltroller

Fremtrædende læger og organisationer har opfordret til, at HPV vaccinationsordningen udvides til også at omfatte drenge. Dette er sket selvom de pågældende har rådgivet eller modtaget penge fra producenterne af HPV vaccinen.


Henrik Dibbern, Formand for de Praktiserende Læger, samt flere eksperter, mener denne adfærd og dobbeltrolle er dybt kritisabel og pointerer at man bør arbejde for enten industrien eller som rådgiver for offentligheden.

Jan Blaakjær fra Aarhus Universitetshospital mener modsat ikke det hæmmer uvildigheden, at han selv argumenterer for vaccination til drenge, selvom han også er konsulent og rådgiver for de to vaccineproducenter.

Store organisationer som Kræftens Bekæmpelse og Sex & Samfund argumenterer ligeledes for en udvidelse af vaccinationsordningen, selvom begge organisationer bliver betalt af enten den ene eller anden HPV vaccineproducent.


Organisationer ser ingen problemer
Sex & Samfund ser ikke pengene som et problem, idet organisations grundholdninger altid har forrang. Desuden kontakter Sex & Samfund producenten, ikke omvendt.

Et ekspertudvalg hos sundhedsstyrelsen havde I 2007 til opgave at vurdere, om tilbuddet om HPV vaccine skulle være landsdækkende. Dette skete to år senere. Èn af medlemmer er Susanne Kjær, som sideløbende også arbejder for Sanofi-Pasteur MSD.

Susanne Kjær mener Danmark er så lille et land at dem der arbejder med emnet, også er dem der vælges som eksperter.


Eksperter kritiserer men Sundhedsminister beroliger
Interessesamfaldet er faldet flere forvaltningseksperter for brystet. Lektor Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole mener Sundhedsstyrelsen skal sikre sig at, læger som arbejder I eksperudvalg ikke har dobbeltrolle og er uafhængige.

Astrid Krag slår den beroligende tone an, idet hun argumenterer at sundhedsstyrelsen er uvildig, idet den også indhenter information fra uafhængige kilder.


Resume af artikel bragt i Politiken den 9. Marts 2013 af journalist Jakob Sheikh:
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sygdom/ECE1918192/vaccinefortalere-indtager-dobbeltroller-i-medicinalindustrien/Skrevet af:
Flemming Borregaard Olsen