Toplæger der rådgiver Sundhedsstyrelsen i vaccinationsspørgsmål arbejder for industrien

Toplæger der rådgiver Sundhedsstyrelsen i vaccinationsspørgsmål arbejder for industrien

I en undersøgelse foretaget af Politiken fremgår det, at flere medlemmer af Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg, som har til opgave at rådgive styrelsen om implementering af nye vaccinationsprogrammer og nationale retningslinjer, faktisk sideløbende er ansat som konsulenter eller researchere hos vaccineproducenter.


Forvaltningsloven kræver, at habilitetserklæringerne fra dobbeltarbejdende medlemmer offentliggøres – dette er dog blevet forsømt af sundhedsstyrelsen.


Både lektor i forvaltningsret ved Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, Oluf Jørgensen, og professor Peter C. Gøtzsche, leder af det uafhængige Nordiske Cochrane Center under Rigshospitalet, yder hård kritik af kvaliteten af styrelsens faglige vurderinger. Ifølge Olaf Jørgensen, skal de rådgivende læger i ekspertudvalget være absolut uafhængige, hvilket ikke er tilfældet, når de er på lønningslisterne hos medicinalvirksomhederne.

Peter C. Gøtzsche finder det aldeles uacceptabelt, at inhabile og ikke uvildige læger skal have lov til at bestemme, hvad andre læger skal gøre – han mener, at Sundhedsstyrelsen må sikre sig, at ingen i styrelsens arbejdsgrupper har interessekonflikter.

Foreningen ’Læger uden Sponsor’ og ’Vaccinationsforum’ bakker op omkring kritikken.

Blandt andet HPV-vaccinen, der i Danmark nu tilbydes til helt unge kvinder (piger), er blevet drøftet i styrelsens vaccinationsudvalg. Det viser sig, at et medlem af dette udvalg arbejder både for Sanofi Pasteur MSD og GlaxoSmith-Kline (begge producerer HPV- vacciner) som konsulent, underviser og researcher. Tre andre medlemmer arbejder for Statens Serum Institut, som bekendt producerer vacciner, og har monopol på levering af alle børnevacciner i Danmark. Desuden har også Lægemiddelindustriforeningen fast plads i udvalget.

Søren Brostrøm, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, mener dog ikke, at disse dobbeltroller er afgørende, da udvalget alene er rådgivende – og det er altid Sundhedsstyrelsen, der vil træffe de faglige afgørelser. Sundhedsstyrelsen oplyser, at alle habilitetserklæringer nu vil blive offentliggjort.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) er af den mening, at der skal være ’fuld gennemsigtighed’ omkring samarbejdet med industrien – også i en rapport fra Sundhedsministeriet, anbefales det at stramme op omkring reglerne for lægernes samarbejde med industrien. Samtidig mener Astrid Krag, at vi må acceptere en vis grad af samarbejde, så myndighederne frit kan trække på eksperternes viden.

Refereret af Christina Stentoft efter Politikens: ’Toplæger arbejder for industrien’ 02.05.2013