Ringe udbytte af indsatsen for at få MFR-uvaccinerede til at tage imod tilbuddet om gratis vaccine

Ringe udbytte af indsatsen for at få MFR-uvaccinerede til at tage imod tilbuddet om gratis vaccine

Man regnede med at der var ca 100.000 uvaccinerede unge (MFRvaccinen)

Derfor blev der afsat 6 millioner kr på finansloven til at indkalde disse mellem 18 og 38 år unge.

De penge ser ud til at være spildte. Kun 1500 har taget imod tilbuddet

Det er et tydeligt tegn på at diverse kontakter til uvaccinerede er et stort spild af de midler der er afsat til forebyggende arbejde. Tænk- det har kostet 6 millioner at få 1500 vaccineret.

Sundhedsvæsnets ide om at folk glemmer vaccinationer er udbredt. Det er ikke den virkelige årsag til den ringe tilslutning. Den egentlige årsag er at de siger nej tak til det frivillige gratis tilbud. Hvornår går det op for dem at det er sådan det hænger sammen.?


I Dagens Medicin 2/12-2012 kan man da også læse:
”Hvorfor lige påmindelser skulle kunne få flere til at lade deres børn vaccinere, har det ikke været muligt at få oplyst. Det tyder dog på, at aftaleparterne – regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – har en antagelse om, at det er glemsomhed, der er årsagen, når forældre ikke får deres børn vaccineret.

I 2006 blev der imidlertid lavet en undersøgelse, som viste, at der er tale om et bevidst fravalg, når forældre ikke lader deres børn få de to doser i mfr-vaccinen, som indgår i børnevaccinationsprogrammet.

Undersøgelsen blev lavet af Kvalitetsudviklingsudvalget for Almen Praksis, Vejle Amt, og Forskningsenheden for Almen Praksis, København. Det blev konkluderet, at forældrene, der indgik i studiet og havde fravalgt mfr-vaccination af deres børn, havde ’gjort sig mange tanker og søgt megen viden om mfr-vaccinationen’, og at der derfor ikke var nogen ’holdepunkter for, at fravalget skyldes manglende viden, manglende interesse eller glemsomhed på grund af en måske enlig forælders fortravlede hverdag’.”


Som det kan ses er det ikke bare et dansk problem, men det er særdeles udbredt i hele Europa.


www.dagensmedicin. dk/nyheder/forebyggelse/ for-fa-beskyttes-maslinger-pa-vej-tilbage


I 2011 blev anmeldt 30.567 tilfælde fra europæiske lande, men over 90 pct. af tilfældene var fra: Frankrig (15.206), Italien (5.181), Rumænien (4.015), Spanien (1.986) og Tyskland (1.609).