POTS tilstand hos 20 årig kvinde to uger efter sin første HPV vaccination

POTS tilstand hos 20 årig kvinde to uger efter sin første HPV vaccination

S. Blitshteyn
Department of Neurology, State University of New School of Medicine and Biomedical Sciences, Buffalo, New York.


POTS ramte kvinders tilstand risikerer at ikke blive indberettet på grund af manglende diagnosticering. Dermed opdager læger ikke sammenhængen mellem vaccination og forstyrrelse af det autonome nervesystem,


Postural Tachycardia Syndrom (POTS) er en forstyrrelse af det autonome nervesystem med fald i blodtrykket og forøget hjertefrekvens med over 30 slag i minuttet, opstået mindre end ti minutter efter man har indfundet sig i stående stilling.
Her følger en beskrivelse af en 20 årig kvinde som udviklede POTS efter HPV vaccination.

To uger efter at have fået den første af tre HPV vaccinationer, konstaterede hun svimmelhed, intolerance overfor fysisk aktivitet, kvalme, udmattelse og manglende appetit. I begyndelsen mistænkte man en virus som årsag, men efter måneders invaliderende og vedvarende symptomer med 10 kilo vægttab på tre måneder, hvor ingen blodprøver kunne påvise infektion, blev denne diagnose afvist.
Efterfølgende mente man, at det kunne skyldes en spiseforstyrrelse, men efter grundig undersøgelse, blandet andet med psykiatrisk udredning, blev denne diagnose også tilsidesat.

Efter omfattende fysiske undersøgelser, blev POTS diagnosticeret ved påvisning af forøget hjertefrekvens fra 72 slag i minuttet til 140 uden lavt blodtryk og forøget hjertefrekvens samt intolerance for fysisk aktivitet. Symptomer patienten i øvrigt aldrig før havde kendt til.
Patientens familie havde hverken hjerte, autoimmune eller autonome nerve symptomer.

Bortset fra vaccinationen to uger før sygdomsudviklingen, er der ikke noget som kan forklare årsagen.
Selvom POTS er svær præcist at definere ser man autoimmun reaktion hos mange af tilfældene med autoantistoffer i blodet.
På nuværende tidspunkt betragtes POTS som en immunologisk forstyrrelse og autonom dysfunktion.
Man ved at autoimmune sygdomme som myastenia gravis, lupus, rheumatoid arthritis og Sjögrens syndrom kan eksistere side om side med forstyrrelser af det autonome nervesystem.

I tilfældet med denne 20 årige kvinde er der tidsmæssig sammenfald mellem påvisning af POTS samt Gardasil vaccination.

Da krydsreagerende antistoffer findes ved forskellige tilstande udviklet efter vaccination, som for eksempel Guillain-Barrè og myelitis, er det tænkeligt at et andet krydsreagerende antistof danner grundlag for sygdomsprocessen POTS.

Gardasil har været godkendt som forebyggende vaccination mod livmoderhalskræft siden 2006.
Siden da har sikkerhedsundersøgelser påvist 0,2 tilfælde af Guillain-Barré pr. 100.000 vaccinationer. For autoimmune forstyrrelser er det 0,2 tilfælde samt 0,04 tilfælde for myelitis.

Selvom besvimelse er den mest almindelige bivirkning ved Gardasil, med ca. 8,2 tilfælde pr. 100.000 vaccinationer, har POTS ikke været identificeret som bivirkning i disse undersøgelser.
Ikke desto mindre er det sandsynligt, at nogle af dem som udvikler POTS efter Gardasil, eller andre vacciner, er u- eller misdiagnosticerede. Dette indebærer underrapportering og manglende data for eksistensen af POTS i den tilgængelige videnskabelige litteratur.

Til dato er dette den første case-rapport som beskriver POTS efter vaccination med Gardasil.
Givet en forøget forekomst af POTS hos unge kvinder og en indikation for vaccination med Gardasil hos den samme patient population, bør læger være opmærksomme på sammenhængen mellem vaccination og POTS.

I Danmark er der påvist mange POTS tilfælde efter HPV og den europæiske lægemiddelstyrelse undersøger dette forhold.

Offentliggjort hos European Journal of Neurology – 22. februar 2010.

www.drblitshteyn.com/articles/Gardasil_and_POTS.pdf