Påvisning af humantpapillomvirus

Påvisning af humantpapillomvirus

Påvisning af humantpapillomvirus (HPV)-L1-gen DNA bundet til partikler fra aluminiumadjuvans i HPV-vaccinen Gardasil.

Praktiserende læger i ni lande har indsendt prøver af Gardasil ® (Merck& Co), der skal testes for tilstedeværelsen af human papillomavirus (HPV) DNA, fordi det mistænkes at den resterende rekombinant HPV-DNA i vaccinen har kunne være en medvirkende faktor til at føre til nogle af de uforklarlige bivirkninger efter vaccination. I alt blev 16 pakker af Gardasil® modtaget fra Australien, Bulgarien, Frankrig, Indien, New Zealand, Polen, Rusland, Spanien og USA.

HPV-L1-genet anvendes til fremstilling af et HPV L1 capsid-protein og er lavet af en rekombinant DNA-teknologi i vaccineproduktionen. Påvisning af HPV-DNA og HPV geno-identificering af alle positive prøver blev endelig godkendt af en BLAST analyse (Basic Local Alignment Search Tool) gennem et computer-genereret elektroferogram.

Resultaterne viste, at alle 16 Gardasil ® prøver, hver med et andet parti nummer, indeholdt fragmenter af HPV-11-DNA, HPV-18 DNA eller en DNA-fragment blanding fra begge genotyper. Den påviste HPV-DNA viste sig at være fast bundet til den uopløselige, proteinaseresistente fraktion, formentlig af amorf aluminiumhydroxyphosphat sulfat (åhs) – nanopartikler, der anvendes som adjuvans. Den kliniske betydning af disse resterende HPV-DNA-fragmenter, som er bundet til en specifik mineralbaseret adjuvans, er usikker efter intramuskulær injektion, og kræver yderligere undersøgelser for vaccinationssikkerheden.”

Dette abstractet er oversat fra artiklen ”Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminum adjuvant in the HPV vaccine Gardasil®” udgivet i december 2012 i Journal of Inorganic Biochemistry af Sin Hang Lee.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016201341200267X