Manglende vaccinationer sender Danmark ned ad rangliste

Ifølge Unicef som nu sætter uvaccinerede i bås med dårlige motions og – alkoholsvaner! Unicef har offentligtgjort en rapport, hvori børns vilkår og trivsel i 29 industrilande sammenlignes. Danmark ligger nummer 11 på listen – overhalet af de øvrige nordiske lande, der alle ligger i top 5.Grunden til Danmarks lave placering i Unicefs undersøgelse er de unges alkohol og motionsvaner – og at vi i Danmark har en vaccinationsdækning på under 90%. Anne Mette Friis, børn og ungechef i Unicef, mener, at glemsomhed og mangel på oplysning er en af grundene til den manglende vaccination af de danske børn, selv om nogle forældre nok bevidst fravælger at vaccinere. Anne Mette Friis betoner, at danskerne ikke længere er vant til epidemier som f.eks. mæslinger – og derfor glemmer at vaccinere.

Der har dog i de senere år været 2 store udbrud af mæslinger og den manglende vaccinationsdækning bekymrer speciallæge i almen medicin Mads Aage Toft Kristensen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han betoner, at 1 ud af 1000, der får mæslinger, er i fare for at få hjernebetændelse og ca. 1/3 har risiko for efterfølgende at få lunge- eller mellemørebetændelse.

Ifølge Mads Aage Toft Kristensen vil nye informationskampagner fra sundhedsmyndighederne samt et bedre system hos de praktiserende læger, så ingen børn glemmes, kunne hjælpe med til at hæve vaccinationsdækningen i Danmark.

Refereret af Christina Stentoft efter Politikens: ”Manglende vaccinationer sender Danmark ned ad rangliste” 10.04.2013