Læge siger fra overfor HPV vaccinationer

Læge siger fra overfor HPV vaccinationer

Lægen Stig Gerdes har som én af de første læger herhjemme meldt offentligt ud at han ikke længere kan sige god for HPV vaccinen, som han selv vurderer at have givet ca. 100 gange til patienter.

For ham er det moralsk og etisk uforsvarligt nu da han erfarer at én af sine patienter, Anika Hjorth, har fået alvorlige bivirkninger. Samtidig opfordrer han kollegaer til at gøre det samme indtil man ved om vaccinen er sikker. Han mener ikke vaccinen har været ordentligt testet før den blev introduceret på markedet. “De symptomer, som Anika har fået, og som andre også har fået, er så alvorlige, at vi er nødt til sætte vaccinationerne på pause”, siger Stig Gerdes, der understreger, at han ikke er imod vaccinationer generelt.

Resume fra Vejle Amts Folkeblad den 24/8-2013 Af Flemming Borregaard Olsen.


Herunder gengives en appel som Stig Gerdes offentliggjorde på Facebook

“Kære medborgere"

Jeg vil anmode om Jeres hjælp til at dele denne information, således det når ud til alle kroge i landet, for at stoppe vaccinationen med HPV-vaccinen, indtil den erkendes ufarlig. Jeg vil anmode Jer om at sende linket videre til læger, politikere og andre borgere, så vi kan få stoppet denne vaccine, som er mistænkt for at have nogle meget alvorlige bivirkninger. Jeg henviser til de 2 skrivelser herunder.

Jeg har selv taget konsekvensen af de oplysninger, jeg har modtaget de sidste par dage og er stoppet med at vaccinere mod HPV. Min opmærksomhed på problemstillingen blev vakt, da en af mine patienter udviklede meget alvorlige bivirkninger, sandsynligvis efter HPV-vaccinationen.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Statens Seruminstitut er ikke opdaterede i denne sag, de har skråsikkert meldt ud i pressen, at der ikke er nogen alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen. Medicinalfi rmaet Merck & Co. der fremstiller Gardasil har beskrevet de alvorlige bivirkninger på deres hjemmeside, men Sundhedsstyrelsen og lægestanden har fejlagtigt ikke meldt dette offentligt ud i Danmark.

Jeg vil henstille til alle om ikke at gå i panik, men hvis nogen har mistanke om, at de har fået bivirkninger efter HPV-vaccination, skal de opsøge deres læge, så han kan undersøge sagen og eventuelt indberette det til Sundhedsstyrelsen.

Jeg bruger Facebook for at oplyse landets borgere i denne sag, fordi jeg fi nder det etisk uforsvarligt at fortsætte vaccinationen med HPV-vaccinen. At vente på de offi cielle kanaler vil tage 1-3 år og derved sandsynligvis bevirke at fl ere hundrede vil udvikle alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen.

Berettigelsen af HPV-vaccinen er meget tvivlsom, fordi screening for livmoderhalskræft skal fortsætte trods vaccinationen.


Venlig hilsen
Praktiserende læge
Stig Gerdes