Klage over indkaldelse til MFR 2

Klage over indkaldelse til MFR 2

Foreningen Vaccinationsforum henvender sig hermed til Region Sjælland i anledning af en klage fra et af vore medlemmer, Karen Østergaard, til hvis datter Veronica Isaksen, Niels Juels Vej 9 A, Mosebølle, 4640 Faxe.


Regionen sender breve om ”Udeblivelser” af vaccinationer. Det drejer sig om indkaldelser til vaccinationerne MFR 2 og HPV vaccination.


Moderens klage over indkaldelse til MFR 2:
Datteren Veronica har en erhvervet hjerneskade efter MFR 1 og der eksisterer derfor en absolut kontraindikation mod yderligere vaccinationer af denne vaccine. Derfor er hun meget rystet over at regionen sender et sådant brev til datteren. Som forening vil vi gerne have klarhed over, hvordan sådanne alvorlige fejl af medicinsk art kan opstå i forbindelse med MFR 2.

• Er det regionen der står bag denne henvendelse, hvis adressat tilsyneladende er egen læge?
• Hvordan finder regionen frem til at Veronica ikke har fået MFR 2?
• Hvem har ansvaret for at denne fejltagelse sendes til et barn, der ikke må få vaccinen?
• Hvad vil der blive gjort fra regionens side at andre fejltagelser af samme art ikke fortsætter?
• Forefindes der et register for vaccineskadede børn?


Moderens klage over henvendelsen om HPV:
Der er hele 3 breve fra Regionen (30. marts 2012, samt 2 breve fra 27. marts 2013).

• Ordlyden i brev fra 30. marts er problematisk. Dels står der: ”vis dette brev til dine forældre, så I sammen kan beslutte, at du skal vaccineres …”. Mor vil foretrække en anden ordlyd idet Veronica fik den opfattelse, at det ikke er til overvejelse (men tvang), til trods for hendes tidlige vaccinationsskade.

• Hvorfra ved regionen, at hende datter ikke har fået vaccinen?

• Kan hun få denne henvendelse stoppet og hvordan?

• Hvem er den ansvarlige i dette tilfælde for at hendes datter kan få flere vacciner pga af hendes erhvervet hjerneskade.

• Hvorfor sender Regionen (breve fra 27. marts 2012) ud til elevintra og forældreintra via sundhedsplejersken i kommunen?

• Disse breve fremsendes ikke til rette vedkommende, da børnene i 6. kl. er fra henholdsvis årgang 1999 og 2000. Veronica blev igen meget bange for, at hun nu skulle vaccineres. Hvilken begrundelse ligger der til grund for udsendelse af disse breve?

Kan moderen få et skriftligt tilsagn om at trafikken med indkaldelser af vaccinationer fra Regionen stopper? I foreningen VaccinationsForum har vi siddet med erstatningssager gennem 17 år. Vi ved derfor, at denne problematik, hvor et medicinsk ansvar bør placeres, ikke bare gælder Veronica, men desværre også andre børn. Vi ønsker derfor et svar på, hvordan Regionen, vil løse dette problem i fremtiden.