Kan de forurenede poliovacciner givet i Danmark fra ca. 1955 til 63/64 have forbindelse med stigningen i hjernekræft?

Kan de forurenede poliovacciner givet i Danmark fra ca. 1955 til 63/64 have forbindelse med stigningen i hjernekræft?

Det har vi sendt en forespørgsel til Kræftens Bekæmpelse om. Baggrunden er de seneste oplysninger om en uhyggelig stigning af hjernekræften kaldet Glioblastom, indenfor de sidste 10 år. Denne hjernekræft er en af de kræftformer der er under mistanke for at have en sammenhæng med de forurenede poliovacciner som blev givet udbredt i hele verden og således også i Danmark. Forskerne angiver at det kan tage helt op til 40 år før denne kræftform udvikler sig.Kræftens Bekæmpelse udtaler nu på deres hjemmeside:
”Voldsom stigning i nye tilfælde af aggressiv hjernekræft

Antallet af mænd, der får konstateret den allermest ondartede form for kræft i hjernen (Glioblastom), er næsten fordoblet hen over de seneste ti år. - Vi aner ikke, hvad det skyldes og knokler for at knække koden til en bedre behandling end den, vi kan tilbyde i dag, siger overlæge Hans Skovgaard Poulsen fra Rigshospitalet.”

Vi har forespurgt om disse patienter får taget prøver der evt. kan vise om der er tegn på denne forurening med det cancerfremkaldende virus SV40 hos dem. Dette virus stammer fra aber, - og forbindelsen til det er opstået fordi vaccinen blev dyrket på abenyrer. Først bagefter fandt man ud af at vaccinen var forurenet med dette virus.


Vaccinationsforum skrev om problemet i 2003 og nedenfor er uddrag fra den artikel:
”Poliovaccinerne kom på markedet i 1955, og i 1960 opdagede en forsker i den amerikanske sundhedsstyrelse, Bernice Eddy, at de rhesusabenyrer der blev brugt til dyrkning af poliovirus, både Salk- og Sabinvaccinen (-den eksperimentelle orale poliovaccine), husede en virus der kunne fremkalde kræft hos forsøgsdyr.

Virusset kaldes SV40 (Simian Virus) fordi det er det 40. abevirus man har identificeret.

Senere har forskere fundet indikationer på at visse kræfttyper kan have en baggrund der kunne tyde på denne inficering som årsag, idet der er fundet rester af denne virus i form af DNA sekvenser og SV40 antistof hos dem. Disse spor er fundet ved nedenstående kræftformer:

Hjernesvulsterne: ependymom, glioblastom, gliom, meningiomas, ologodendromas, pituitary ademom, astrocytom, medullablastom.

Lungehindekræft: Malignt mesotheliom. Her har asbest været mistænkt for at være årsagen. Om det er hele sandheden er der vist stadig tvivl om. Det er tankevækkende at 20% af dem der får denne lungehindekræft aldrig har arbejdet med stoffet.

Knoglekræften: Osteosarcom.

Lymfekræften: Non-Hodgkin lymfom.

Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut har hemmeligholdt oplysninger.

Statens Serum Institut kommenterer og oplyser første gang om disse forhold 40 år efter, da de skriver om det i deres ugebrev Epi-nyt 8/ 2002:

”…det blev opdaget i 1960 (at de var inficerede /red). I 1962 fremkom meddelelser om, at det nye virus kunne inducere tumorer i nyfødte hamstere, og at det kunne transformere humane celler i malign retning in vitro.» (citat slut.)

Det vil sige at der er stærke indikationer for at også mennesker kan få kræft af det, da også menneskeceller udvikler kræft i forsøg.

Om danske forhold siges der fra Statens Serum Institut:

”Man må regne det for sandsynligt at IPV (inaktiveret poliovaccine) benyttet til vaccination i Danmark i perioden april 55 frem til årsskiftet 63/64 kan have indeholdt SV40 virus. Herefter har vaccinen med sikkerhed været fri for SV40virus, idet man efter at have fået kendskab har testet al produktion af IPV for dette virus.”

I maj-april 1963 blev der givet den orale poliovaccine i en kampagne. Denne vaccine omtales som ”formentlig ikke inficeret”.

Læg mærke til denne formulering. Måske viser det sig at denne vaccine som blev importeret fra USA også var inficeret.

Vaccinen blev tilbudt personer helt op til 40-årsalderen. Der var meget stor tilslutning til hele poliovaccine kampagnerne, næsten 100%.

For visse af disse cancerformers vedkommende går der typisk meget lang tid før sygdommen bryder ud, for nogle helt op til 35-40 år.”


Dvs. tæller vi tilbage fra 1963 og 40 år frem rammer vi 2003 og ifølge Kræftens Bekæmpelse er det ca. her den store stigning af glioblastomer kommer. Det er tankevækkende og vi håber at de i deres forskning, også undersøger disse patienter for SV40 virusantistof og DNA fra SV40. Ser vi et fald fremover kan det også være en indikation på en sammenhæng.

Læs vores artikel om problemet på vores hjemmeside. Kig nederst på siden under "Udvalgte artikler" og klik på "Hemmeligholdelsen af de forurenede poliovacciner"