Indiens højesteret har accepteret seriøse beskyldninger mod HPV-vaccineafprøvninger

En opsigtsvækkende sag om et muligt brud på etiske retningslinjer i forbindelse med kliniske forsøg af HPV-vacciner i Indien har fået aktivister til at begære sagen for Indiens højesteret. Retten har overraskende indvilget.

Interesseorganisationen Gramya Ressource Centre for Women from Andhra Pradesh anført af K. Mehta, N. Bhanot og R. Rao begærede sagen for højesteret den 29. oktober 2012.


Anklagen retter sig mod:

- den indiske lægemiddelstyrelse
- Indian Council of Medical Centre
- delstaten Andhra Pradesh
- delstaten Gujarat
- PATH International
- GlaxoSmithKline Asia Private Limited
- MSD Pharmaceuticals Private Limited


Der er med begæringen sammenfattet en serie af overtrædelser angående HPV-vaccinerne Gardasil og Cervarix. Anklagerne går blandt andet på at vaccinerne er bragt ulovligt ind i delstaterne Gujarat og Andhra Pradesh; at selvom den Indiske regering samt de anklagede parter vidste at vaccinerne var af tvivlsom værdi og kun af spekulativ nytteværdi, fortsatte man med afprøvningerne, uden hensyn til potentiel livsfare for unge kvinder.

Begæringen skitserer hvordan de ovennævnte aktører vaccinerede titusinder af unge kvinder mellem 10 og 14 år og efterfølgende overlod dem til sig selv, uden nogen form for information om mulige uønskede bivirkninger.


Det uetiske eksperiment
Vaccinerne blev introduceret for 16.000 unge kvinder i Gujarat og Andhra Pradesh og de blev først licenseret halvvejs gennem afprøvningen. Den anklagende part fremhæver at vaccinerne ikke er blevet evalueret med hensyn til sikkerhed og effektivitet hos kvinder, hvor størstedelen har anæmi og er underernærede. Tværtimod blev man fortalt at vaccinerne ikke har uønskede bivirkninger – ikke engang dem som er anerkendt af producenterne. Henvisninger til læger og behandlinger af skader var ikke imødeset, hvorfor læger og hospitalsansatte ikke var klar over at kvinderne som kom hos dem med alvorlige følgevirkninger, havde været målgruppe for vaccineforsøg.

Alle kvinder blev vaccineret af PATH organisationen (Program for Appropriate Technology in Health).


Død og bedrag
Afprøvningerne blev først stoppet efter at flere kvinderettighedsorganisationer havde indberettet om dødsfald blandt forsøgspersoner, brug af sårbare befolkningsgrupper samt mangel på informeret samtykke.

Man anklagede endvidere projektlederne for at manipulere med journaler og anførte at projektet var uden ordentligt tilsyn. Tillige fremhævede man at PATH og Indian Council of Medical Research har skjult rapporterede uønskede bivirkninger samt dødsfald.

”Nogle af kvinderne døde. Nogle pådrog sig alvorlige skader. Nogle kvinder udviklede autoimmune sygdomme, som kræver livslang behandling. Producenten selv tilkendegiver uønskede reaktioner – også af den alvorligere slags – men i forbindelse med PATH projektet blev disse groft underrapporteret og skjult. Dødsfaldene der fandt sted blev erklæret som dødsfald i forbindelse med selvmord, insektforgiftning samt slangebid” – K. Mehta.


Interessekonflikt
Borgere i Indien har al mulig grund til at være bekymrede. Det lader til at deres regering er blevet offer for aftalt spil, mellem internationale aktører og NGO’er, herunder Bill and Melinda Gates Foundation, Path og WHO. De har tilladt titusinder af unge sårbare indiske børn at blive involverede i et vaccineeksperiment uden nogen nytteværdi.


Frygt for barnløshed
På nuværende tidspunkt er 24.000 kvinder allerede vaccinerede og ifølge den anklagende part, er mange blevet overtalt til at deltage. Forældrene var blevet beroligede om vaccinernes sikkerhed, uden videnskabelig dokumentation. Den anklagende part erklærer derudover ”nu er der alarmerende nyt om overgangsalder som er sat ind hos en 16-årig australier, hvor lægen udtaler at Gardasil er den eneste mulige årsag”.


Konklusion:
Der findes intet bevis for at nogle af de ovennævnte retningslinjer blev taget hensyn til, af aktørerne i vaccineprøvningerne.

Igen og igen har PATH benægtet at man udførte forsøg i Indien. Man insisterer på, at forsøget blot var et efter-licenseret forsøg – hvilket den indiske regering afviser. Den konkluderer at ifølge Indisk lov er der tale om et klinisk forsøg og alle sikkerhedsforanstaltninger burde være fulgt. Imidlertid har WHO og PATH hyldet forsøget som en stor succes med henblik på at iværksætte lignende forsøg i den tredje verden hos andre udsatte befolkningsgrupper.

Uagtet regeringens stilhed og WHO’s erklæring, har den anklagende part stærkt anbefalet at domstolen tilbagekalder produktlicensen for Gardasil og Cervarix indtil sikkerhed og effektivitet for vaccinerne er dokumenteret.

Ovenstående artikel er refereret af Flemming Borregaard Olsen fra hjemmesiden Vactruth.com og skrevet at Christina England 8. januar 2013.


For mere detaljeret læsning se denne link:
www.vactruth.com/2013/01/08/vaccine-trials-supreme-court