HPV vaccinen bør tages til efterretning

HPV vaccinen bør tages til efterretning

En gennemgang af tre videnskabelige artiklerJudy Wilyman, Ph.D har skrevet artiklen ’HPV vaccination programs have not been shown to be cost-effective in countries with comprehensive Pap screening and surgery’, der udkom i Infectious Agens and Cancer 2013.

Hun skriver i artiklen, at pap-screening samt keglesnitsoperationer næsten er 100% effektivt til at forebygge dødeligheden fra livmoderhalskræft. HPV vaccinen er endnu ikke bevist at være effektiv og pap-screening er stadig en forudsætning hos de vaccinerede kvinder. HPV vaccinen er meget dyr, ikke mindst på det grundlag at den skal gives over tre doser, men samtidig virker den ikke mod omkring 30% af kræfttilfældene. I sin gennemgang kigger Wilyman på, hvor omkostningseffektivt det er at benytte HPV vaccinen i lande, hvor pap-screening samt kirurgiske indgreb allerede har sænket dødelighedsraten fra livmoderhalskræft betydeligt. Omkostningseffektiviteten af vaccinen er bygget på matematiske modeller, der udregnes på grundlag af en masse formodninger. Det er derfor nødvendigt at tage et alvorligt kig på de formodninger, for at undersøge og være sikker på de sundhedsfordele, som forudsiges ved HPV vaccination.

I 2002 konkluderede forskere, at HPV 16 og 18 var de centrale og eneste årsager til de fleste tilfælde med livmoderhalskræft. Denne konklusion er basereret på molekulær teknologi. Hvis HPV 16 og 18 infektioner er de centrale og eneste årsager til livmoderhalskræft, skulle tilfældende af smitte fra HPV 16 og 18 varierere med tilfældende og dødeligheden af livmoderhalskræft verden over. Denne korrelation eksisterer ikke. Det er desuden også observeret, at den største del af HPV 16/18 infektioner ikke fører til livmoderhalskræft. Dette indikerer, at der er andre risikofaktorer, der er nødvendigt for at en HPV infektion fører til kræft. Fordelene ved HPV vaccinen har været undersøgt ud fra tilfælde af præcancer læsioner hos unge kvinder, hvilket ikke er et effektivt eller korrekt endemål for bestemmelsen af forebyggelsen af selveste livmoderhalskræfttilfælde. Der er heller ej blevet undersøgt for langtidsrisikoen ved HPV-vaccinen, som derfor i sidste ende meget muligt kan ende ud med at skade mere end den gavner.

Willem Woertman, Ph.D og Gert Jan van der Wilt, Ph.D har skrevet artiklen ’Estimating the effectiveness of HPV vaccination in the open population: A Bayesian approach’. Artiklen er udgivet i Value Health i juni 2013.

De skriver deri, at de originale data fra vaccineproducenten Merck viser, at HPV vaccinen har en effekt på 44% af befolkningen. I den studerede population var der en HPV prævalens på 4%, et tal der ikke er realistisk i åbne befolkninger. Undersøgelser har fundet, at der nærmere er en prævalens på 10% HPV-smittede i befolkningen. I den bayesiske analyse med opdaterede tal fandt de hollandske forskere derpå, at chancen for at Mercks tal er korrekte stort set er lig med 0. Det estimeres nærmere at effektiviteten af vaccinen ligger omkring 25%.