Wakefield sagsøger British Medical Journal og journalisten Brian Deer

Lægen Andrew Wakefield, som for år tilbage påpegede en mulig sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme, har nu sagsøgt lægetidsskriftet British Medical Journal for injurier, efter at tidsskriftet i januar 2011 bragte en artikel, der omtalte hans tidligere MFR-forskning som videnskabelig svindel.


Sidste nummer af dette blad bragte en stor artikel om den engelske læge Andrew Wakefield og dennes forskning i en evt. forbindelse mellem MFR-vaccinen og en særlig inflammatorisk tarmsygdom hos autistiske børn.

Wakefields hypotese blev oprindelig publiceret i lægetidsskriftet The Lancet i 1998, hvorefter mistanken mod MFR-vaccinen forårsagede et drastisk fald i vaccinationsraten. Kun 80 % af alle børn i 2004 blev vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, hvilket er langt fra de 95 %, der kræves for at opnå flokimmunitet.

Andrew Wakefields artikel blev dog 12 år senere trukket tilbage af The Lancet efter beskyldninger om svig, uvederhæftighed og bedrageri. Journalisten Brian Deer fra avisen Sunday Times har gennem alle år ført an i anklagerne mod Wakefield, der dog har fastholdt sin uskyld.

I januar 2011 omtalte Brian Deer endnu en gang Andrew Wakefield og dennes 14 år gamle forskning i yderst kritiske vendinger, idet en artikelserie ved navn ”Secrets of the MMR scare: how the case against the MMR vaccine was fixed” blev publiceret i lægetidsskriftet British Medical Journal. Her beskyldes Wake-field igen for svig samt for bevidst at have manipuleret og forfalsket data og diagnoser i sin tidligere undersøgelse.

Det er disse udtalelser, der sammen med chefredaktør Fiona Godlee’s leder sammesteds har medført, at en klage nu ifølge avisen The Guardian d. 5. januar 2012 er indleveret til distriktsdomstolen i Texas. Søgsmålet er indgivet her, da Wakefield nu bor og arbejder i USA.

Det er ikke første gang, Wakefield har taget retlige skridt mod Brian Deer. I 2004 sagsøgte han sammen med TV-kanalen Channel 4 samme journalist efter en dokumentarudsendelse om MFR-vaccinen, men denne retssag blev dog opgivet.

Andrew Wakefield står stadig fast på nøjagtigheden af sine data samt undersøgelsens konklusion, og sammen med sine advokater hævder han, at de påstande, der i British Medical Journal er bragt om ham og hans forskning, er usande og ærekrænkende bagvaskelse. Samtidig angriber Wakefield British Medical Journal for ikke at nævne i artiklerne, at tidsskriftet har modtaget store beløb fra MFR-vaccine producenter, der er blandt bladets annoncører.

Journalisten Brian Deer og British Medical Journal har efterfølgende erkendt og beklaget, at oplysninger om disse økonomiske forbindelser ikke fremgik af artiklerne, men udtaler ellers, at de roligt afventer retssagen.


Efter Wakefield-artiklen…
Et forældrepar til et ungt menneske, som fik hjernebetændelse efter en MFR-vaccination og nu har mave-tarmproblemer, henvendte sig til foreningen efter vores artikel om Andrew Wakefield i sidste nummer af nyhedsbrevet.

Det har medført en direkte kontakt mellem dr. Wakefield og den pågældende familie, og det er tanken, at den unge efter forundersøgelser i Danmark skal til USA og undersøges på en klinik der, som Wakefield har anbefalet.