Sundhedsstyrelsen ønsker ikke Rotavirusvaccine inkluderet i børnevaccinaionsprogrammet

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke Rotavirusvaccine inkluderet i børnevaccinaionsprogrammet

Dagens Pharma.dk skriver således:
”Grundlaget for diskussionen var bl.a. en medicinsk teknologivurdering (MTV) fra juni, som har set på de samfundsmæssige og økonomiske aspekter ved at indføre vaccination for den smitsomme rotavirus, som er den hyppigste årsag til akut diarré hos børn under fem år, i børnevaccinationsprogrammet.

Diskussionen om, hvorvidt vaccinationen mod rotavirus skulle indføres i vaccinationsprogrammet, har især drejet sig om, hvorvidt sygdommen var alvorlig nok. Infektion med rotavirus medfører stort set aldrig dødsfald i Danmark, og forfatterne bag MTV’en konkluderer da også, at »en diskussion og klarificering af ’alvorlighedsprincippet’ i børnevaccinationsprogrammet (er) helt grundlæggende for, om vaccinen bør indgå i det danske børnevaccinationsprogram eller ej.

”Sundhedsstyrelsen har i kølvandet på MTV’ens udgivelse set på de generelle principper for indførelse af nye vacciner i børnevaccinationsprogrammet, herunder alvorlighedskriteriet, samt undersøgt, om der var særlige risikogrupper mv. forbundet med rotavirus.”

Da sygdommen således ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er alvorlig nok skal vaccinen ikke i det danske børnevaccinationsprogram.

Netop at denne sygdom ikke opfyldte alvorlighedskriteriet var et af de punkter Vaccinationsforum anførte i deres kommentar til MTV.


Hvad kan man selv gøre som forebyggelse ?
Først og fremmest skal man vide at amning er en utrolig god beskyttelse i sig selv, fordi modermælk indeholder stoffer der dræber både virus og bakterier. Også når børnene får infektionen er amning derfor en god helbreder.

Så god, at man har overvejet at anbefale en udsættelse af amningen1 på de tidspunkter hvor vaccinen gives, da det tyder på, at den især i U- lande, har vist sig ikke at være så effektiv som f.eks. i USA. En undersøgelse af kvindernes mælk viste at f.eks. indiske mødre havde flere beskyttende stoffer i deres mælk end amerikanske mødre. Man skønner derfor at mælken hos de indiske mødre er bedre til at destruere virus end hos amerikanske mødre.

Vaccinen er en levede vaccine som gives i dråbeform i munden. Derfor er det nærliggende at den her kan svækkes af brystmælken.

Men alene tanken om at erstatte vacciner med brystmælk et eksempel på hvor langt man vil gå for at bane vej for vacciner. Det giver endnu et nøk til mistænksomheden om de tanker der driver så mange vacciner ind i markedet.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20442687