Problemer med Statens Serums Instituts rådgivning om monokomponente vacciner

Problemer med Statens Serums Instituts rådgivning om monokomponente vacciner

Administrerende direktør Else Smith
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S


Problemer med Statens Serums Instituts rådgivning om monokomponente vacciner
Det er VaccinationsForums anliggende at gøre opmærksom på et problem, som knytter sig til den 
rådgivning, som varetages for Sundhedsstyrelsen af Statens Serum Institut inden for vaccinationsområdet. Det er nemlig iagttaget, at Rådgivningen indenfor monokomponente vacciner udmelder forkerte oplysninger.


Sagsfremstilling
Vaccinationsforum har fået en henvendelse fra en af vores medlemmer vedr. en konkret rådgivning fra egen læge angående disse vacciner.
Egen læge rettede henvendelse til SSI om spørgsmålet og lægen har efter vores mening fået forkerte oplysninger som derefter er videregivet til familien.
Det drejer sig som nævnt om en forespørgsel til vedkommendes praktiserende læge om monokomponente vacciner. Lægen henvendte sig til Kåre Mølbak SSI og fik angiveligt nedenstående oplysninger.


Disse oplysninger blev tilgået moderen i et brev fra hendes læge med følgende ordlyd:
Der har været forespørgsler på: mæslinge, difteri og tetanus som monokomponent.

På baggrund af telefonisk samtale med overlæge Kåre Mølbak ,SSI kan nedenfor redegøres for følgende:

-Der er ikke længere et marked for monokomponentvacciner (konkret forespurgt på mæslinger, difteri og tetanus)

-Af denne grund kan SSI ikke længere skaffe disse vacciner i en kvalitet de kan stå inde for

-Praktiserende læger kan derfor ikke længere bruge rekvirere monokomponentvacciner

-Apotekerne kan heller ikke skaffe dem, vores lokale apotek har nemlig SSI som leverandør af de omtalte vacciner.


Vedr. vaccine Di-TE SSI:


-Vaccinen kan udelukkende benyttes som booster idet koncentrationer af hhv difteri og og tetanus er meget mindre end i grundvaccinen.

Ovenstående er efter vores vurdering ganske enkelt forkerte oplysninger der er tilgået den praktiserende læge. Disse vacciner kan skaffes hjem både fra rejseklinikker, andre praktiserende læger kan få dem og de findes i øvrigt med beskrivelse af anvendelse på SSI’s hjemmeside som produkter de sælger. 
Vi ønsker derfor Sundhedsstyrelsens vurdering af denne rådgivning til praktiserende læger.


Med venlig hilsen
Else Jensen
Formand, VaccinationsForum

Dønnevældevej 40
3230 Græsted
Mailadresse: else@vaccinationsforum.dk