Ny Sundhedsstyrelse

Ny Sundhedsstyrelse

Som et led i store sparerunder er det blevet besluttet at slanke Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen samt Sundhedsministeriet. I alt 140 stillinger er nedlagt. Denne omstrukturering kom nok bag på mange, for man har gået stille med den i Sundhedsministeriet.

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er fusioneret ved, at Lægemiddelstyrelsen er lagt ind under Sundhedsstyrelsen. Den ny styrelse hedder Sundhedsstyrelsen.

Ved siden af denne sammenlægning er der samtidig oprettet en institution i Sundhedsstyrelsens regi, som er en styrelse for national IT og en række dokumentationsopgaver fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Bl.a. data for befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet samles og analyseres fremover på Statens Serum Institut (SSI). Også statens smitteberedskab vil ligge her.

Det er i virkeligheden en del af Statens Serum Institut, der nu er blevet en del af Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig bl.a. om smitteberedskab og overvågning af sundhedsdokumentation.

Herunder kan der gemme sig meget, der kommer til at vedrøre VaccinationsForum.

Øverste chef bliver den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, Else Smith. Ved siden af hende eller lige under har man placeret en konstitueret direktør, som er tidl. afdelingschef i Sundhedsministeriet, Vagn Nielsen.

Der er forbløffelse og utilfredshed blandt sundhedspersonalet i Danmark, hvis man skal tro kommentarerne i medierne. Således også hos VaccinationsForum. Hvis tiden og trenden i sundhedsvæsnet fremover skulle gå i retning af større uvildighed og uafhængighed i diverse beslutninger, er det første, man tænker, når man ser denne nye konstruktion, at det dybest set ikke har været med dette formål for øje, at den er fostret. Man kan være bekymret for, at der kan ske uheldige sammenblandinger, hvor uvildighed ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang.

Vi vil følge udviklingen nøje, især fordi det ser ud til, at vores område omkring vacciner bliver berørt. Det drejer sig om den nye afdeling for smitteberedskab og dokumentation. Vi vil holde øje med, om der her vil blive en sammenblanding af at anbefale vacciner og på samme tid overvåge samt forske i deres bivirkninger.