Ny bog: Rundt om sklerose

Ny bog: Rundt om sklerose

Et af vore medlemmer anbefaler her en ny bog om sklerose, som indeholder et spændende kapitel om sygdommen i relation til vaccination.


Rundt om sklerose
Ernæring, alternative behandlinger og sund håndtering af udfordringerne

Forfatter: Anne-Kirsten Brønserud
Books on Demand
Paperback, 612 sider
328 kr. incl. moms
ISBN 978-87-7114-443-7


Vi anvender i stigende grad alternativ behandling, og det er blevet almindeligt at sætte sig ind i sin sygdom og i, hvad man kan gøre ved den. Nu er der hjælp at hente for mennesker med sklerose i denne nyudkomne bog. På baggrund af forskning og den nyeste viden beskrives en kost, som også mennesker med andre sygdomme og mennesker, der ønsker at forebygge sygdom, kan have glæde af. Skleroseramte får redskaber til at bremse sygdommen med ernæring, kosttilskud, naturmedicin og alternative behandlinger samt hjælp til at skabe nye helbredsfremmende vaner.

Denne bog kommer hele vejen rundt om sklerose; omkring det fysiske og psykiske velbefindende samt de sociale aspekter af sundhed og sygdom. Her beskrives en række af de faktorer, som spiller en rolle ved sklerose, f. eks. mangel på sollys og dermed D-vitamin, en kost med mange mættede fedtstoffer fra kød og mælke-produkter, kviksølvbelastning fra amalgamfyldningerne i vores tænder, mangel på B12 vitamin, stress og påvirkning af det hav af kemikalier vi dagligt er udsat for. Desuden beskrives en række redskaber, man kan anvende for at bevare sine funktioner og sin førlighed. Et indledende kapitel beskæftiger sig med udfordringerne ved at tage ansvar for sit eget helbred og ved at benytte sig af alternativ behandling. Sluttelig får læseren inspiration til at arbejde sig igennem den krise, det er at få en så alvorlig diagnose. En vigtig forudsætning for sundhed og livsglæde er oplevelsen af mening med tilværelsen. Ved at se sklerose som en udfordring snarere end som en byrde kan man bedre håndtere de nye livsbetingelser, så sygdommen kan fungere som afsæt for personlig udvikling.

Både den officielle sundhedspolitik samt medicinal- og fødemiddelindustrien har massiv indflydelse på vores helbred. Hvad angår sklerose, har det store personlige og samfundsmæssige omkostninger, at konventionelle neurologer ignorerer alternativer til medicin.

Uanset om man har sklerose, er pårørende, arbejder i sundhedssektoren, er alternativ behandler eller interesserer sig for sundhedspolitik, er der viden og inspiration at hente i Rundt om sklerose og på hjemmesiden www.rundtom-sklerose.dk

Bogen kan bestilles i ”BoD Shop” på www.bod.dk, i en boghandel eller fra maj 2012 på biblioteket.