Muskellidelse efter vaccination med aluminium

Muskellidelse efter vaccination med aluminium

Referat fra abstract: Rev Neurol (Paris). 2003 Feb;159(2):162-4. Gherardi RK.
[Lessons from macrophagic myofasciitis: towards definition of a vaccine adjuvant-related syndrome].

Macrophagic Myofasciitis kaldet MMF er en lidelse der første gang blev rapporteret i 1998, og hvis årsag først blev opdaget i 2001. Over 200 definerede tilfælde er blevet identificeret i Frankrig og isolerede tilfælde er blevet registreret i andre lande. Tilstanden viser sig som diffuse muskelsmerter og kronisk træthed. Et symptombillede der matcher både Center for Disease Control og Oxfordkriterier på kronisk træthedssyndrom hos halvdelen af patienterne.


En tredjedel af patienterne udviklede en autoimmun sygdom, som sklerose . Selv i fraværet af åbenlys autoimmune sygdom viser de ofte subtile tegn på kronisk immunstimulation og de fleste er af HLADRB 1 *0 gruppe, en fænotype/ vævstype der er i risikozone for at udvikle polymyalgia rheumatica og rheumatoid arthritis.

MMF er karakteriseret ved en immunologisk aktiv læsion ved muskelbiopsi af muskel i overarm. Electron-mikroskopi, mikroanalytiske studier, eksperimentelle og epidemiologiske studier, har fornyelig demonstreret at læsionen vedvarer i årevis ved injektionsstedet efter en aluminiumsbaseret vaccine imod hepatits A og B, samt stivkrampevaccination. (og derfor må det også gælde andre aluminiumsbaserede vacciner / red)

Aluminiumshydroxyd -er kendt for at forstærke stimuleringen af immunsystemet i retning af Th 2 profil.( I retning af stærk påvirkning af antistofdannelse men derfor også en kraftig stimulering på immunsystemet der på den måde kan overreagere).

Det er muligt at denne konstante( systemiske) immunaktivering som fejler at ”slå fra”, repræsenterer den patofysiologiske baggrund for kronisk træthed som den ses i forbindelse med MMF. Dette er identisk med det der sker for patienter med postinfektiøst kronisk træthed og måske også idiopatisk kronisk træthed. Derfor anbefaler WHO en epidemiologisk undersøgelse for at afgøre den mulige forbindelse mellem MMF og disse reaktioner. ( ca 7 år efter fremkom de med et statement om at der ingen risiko er ved aluminium i vacciner 1.)

Speciel vægt er der på TH2-drejningen af immunresponsen som en forklaring på det kroniske trætheds syndrom ved Golfkrig syndromet, da det på mange måder ligner MMF syndromet.

Resultaterne angående MMF kan meget vel føre til yderligere undersøgelser som kaster lys på årsagerne til dette syndrom. Både typemæssigt såvel som strukturelt er symptomerne påfaldende ens hos Golf krigsveteraner og patienter med MMF. Mange vaccinationer givet over kort tid i den Persiske Golf er blevet betragtet som den største risiko for Golf krigssyndromet.

Anthrax vaccine , også benyttet i Golfkrigen, indeholder tillige aluminiumhydroxyd og muligvis Squalen,et andet Th-2 hjælpestof. Hvis betænkeligheder om sikkerheden holder stik vil det blive obligatorisk at foreslå nye og alternative vaccine hjælpestoffer, for at imødekomme vaccine baserede strategier og deres globale samfundsmæssige nytteværdi.

Mange vaccinationer over en kort periode er blevet genkendt som en stor risiko for at udvikle golfkrigssyndromet.


www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/adjuvants/en/index.html

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12498023

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660567

www.brain.oxfordjournals.org/content/124/9/1821.short


1 ) WHO, Aluminium-containing vaccines and macrophagic myofasciitis (MMF)
WHO, Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 20–21 June 2002