Læger og forældre fejlinformeres om vacciner af Statens Serum Institut

Læger og forældre fejlinformeres om vacciner af Statens Serum Institut

Langt om længe giver Sundhedsstyrelsen nu VaccinationsForum medhold i, at rådgivningen om single-vacciner fra Statens Serum Institut er forkert. Man kan stadig, modsat det fra Statens Serum Institut tidligere oplyste, rekvirere singlevacciner.


Nogle læger og deres patienter ønsker af en eller anden given årsag ”singlevacciner”, også kaldet monokomponente vacciner.
En monokomponent vaccine indeholder kun beskyttelse mod en enkelt sygdom ad gangen og er dermed ikke en cocktail af vacciner mod flere forskellige sygdomme i samme sprøjte.

I sidste nummer af dette blad bragte vi VaccinationsForum’s brev til Sundhedsstyrelsen ang. en sag i foreningen, hvor et af vore medlemmer med hjælp fra egen praktiserende læge ønskede at rekvirere en monokomponent vaccine. I den forbindelse hævdede Statens Serum Institut (SSI), der leverer vaccinerne, at singlevacciner ikke længere kan skaffes. Dette er ikke korrekt, hvilket vi d. 31. maj 2011 gjorde Sundhedsstyrelsen opmærksom på, men ved redaktionens slutning for sidste nyhedsbrev i april 2012 havde vi endnu ikke modtaget svar på vores henvendelse.


Her bringer vi det svar, som den praktiserende læge efter forespørgslen på monokomponentvacciner modtog fra Statens Serum Institut og siden overbragte patienten:

”Der har været forespørgsler på: mæslinge, difteri og tetanus som monokomponent.

På baggrund af telefonisk samtale med overlæge Kåre Mølbak, SSI, kan nedenfor redegøres for følgende:

- Der er ikke længere et marked for mono-komponentvacciner (konkret forespurgt på mæslinger, difteri og tetanus)

- Af denne grund kan SSI ikke længere skaffe disse vacciner i en kvalitet, de kan stå inde for.

- Praktiserende læger kan derfor ikke længere bruge/rekvirere monokomponentvacciner.

Apotekerne kan heller ikke skaffe dem, vores lokale apotek har nemlig SSI som leverandør af de omtalte vacciner.”


Herunder følger det endelige svar, som Vaccinations-
Forum modtog fra Sundhedsstyrelsen:
”Man kan stadig få monokomponent mæslinge- og stivkrampevaccine fra SSI. Også andre vacciner er tilgængelige som monokomponent.

Stivkrampevaccinen er den sædvanlige fra SSI. Mæslingevaccinen hedder Rouvax(R) og er tilgængelig i meget begrænset mængde fra Sanofi Pasteur. Det er dog til tider svært at skaffe vaccinen, der ikke er markedsført i Danmark. SSI har speciallicens til at importere den. Jeg formoder, at den er af samme kvalitet som mæslingekomponenten i MFR-vaccinen. Sanofi Pasteur ophører med at producere rubella monokomponent, og der markedsføres ikke andre rubellavacciner i EU.”


Alt i alt kan man altså 
fortsat få:
Mæslinge-, stivkrampe-, difteri-, polio-, HPV- og pneumokokvaccinen.
(Pneumokok- og HPV-vaccinen findes kun som enkeltkomponent.)


Sundhedsstyrelsen har dermed endegyldigt givet VaccinationsForum medhold i, at rådgivningen om singlevacciner fra Statens Serum Institut er forkert!

Vore medlemmer opfordres hermed til at kontakte VaccinationsForum, hvis man får problemer på dette område, og vi vil straks rette en fornyet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, da det er styrelsens ansvar, at der leveres korrekt rådgivning også fra Statens Serum 
Institut.