Læger hjernevaskes af medicinalfirmaer

Læger hjernevaskes af medicinalfirmaer

En tidligere sælger hos medicinalgiganten GlaxoSmithKline afslører efter firmaets milliardbøde for bedrageri i slutningen af 2011 nu chokerende insider-information om medicinalbranchens anløbne metoder og moral.

På 180grader.dk kunne man d. 25. juli 2012 læse ovenstående overskrift på en artikel, der var skrevet over et interview på naturalnews.com og ment som et wake-up call til sundhedssektoren og enhver medicinbruger i Danmark.

Medvirkende i interviewet var den 48 årige Blair Hamrick fra Florida, USA, som i flere år arbejdede som sælger for verdens 4. største medicinalvirksomhed, GlaxoSmithKline.


Kriminalitet var hverdagskost
I sit arbejde for medicinalfirmaet deltog han sammen med sine kolleger efter eget udsagn i rendyrket bestikkelse af læger, svindel med videnskabelige data i den medicinske litteratur, off-label salg af medicin, som betyder, at medicinen sælges mod andre sygdomme end dem, den er beregnet til, samt i ulovligt salg af antidepressiv medicin til børn og unge.

Disse kriminelle handlinger var fast praksis hos GlaxoSmithKline i USA fra 1998-2005, og de var årsag til, at firmaet efter en 10 år lang føderal undersøgelse af dets forretningspraksis blev idømt verdenshistoriens største bøde indenfor medicinalindustrien. Blair Hamrick var i den forbindelse en af to whistleblowers fra virksomheden, hvis vidneudsagn det amerikanske justitsministerium benyttede som grundlag for undersøgelsen.


Astronomisk bøde
I VaccinationsForum’s nyhedsbrev fra januar 2012 omtalte vi netop i en af vore artikler den pågældende retssag, der endte med et forlig, hvor GlaxoSmith-Kline erklærede sig skyldig i anklagerne og måtte betale en gigantisk bøde på 3 milliarder dollars, som svarer til omkring 18 milliarder danske kroner.

Det er ikke første gang, 
GlaxoSmithKline har måttet gribe dybt i lommen for at betale sig ud af en knibe. Eksempelvis har firmaet tidligere udbetalt næsten 1 milliard dollars i erstatning for medfødte defekter hos børn forårsaget af moderens brug af det antidepressive middel Paxil.


Straffe uden virkning
Også andre medicinalgiganter såsom verdens to største selskaber, Pfizer og Johnson & Johnson, har fået bøder i samme størrelsesorden, men jurister fra disse retssager udtaler, at der ikke vil ske ændring i praksis, før toplederne sendes i fængsel.

Ifølge kritikere er sanktionerne i medicinalverdenen ikke store nok, da bødestørrelsen generelt er lav i forhold til den indtjening, firmaet kan forventes at have på ulovlighederne. Da kriminalitet på det medicinske område heller aldrig udløser hverken fængselsstraffe eller handelssanktioner for de involverede, køber medicinalproducenterne sig gang på gang fri i retssager og anser blot bødeforlæggene for et nødvendigt onde eller en naturlig omkostning ved at drive virksomhed.

Blair Hamrick er enig og fortæller d. 16/7 2012 i video-interviewet med Mike Adams fra naturalnews.com om sit førstehåndskendskab til ulovlighederne fra sit job som sælger for GlaxoSmithKline.Manipulation af læger
Hamrick’s opgave var at ”overtale” lægerne i sit distrikt til at ordinere Glaxo’s produkter til deres patienter, og han var nøje trænet i både manipulerende samtale og salgsteknik. Særlig vigtigt var det at få fat i de unge læger, der netop var færdige med lægestudiet, for de var lettere at overbevise, og de vil sandsynligvis ordinere firmaets produkter i resten af deres karriere.

Også salget af off-label medicin var Hamrick trænet i, og var GlaxoSmithKline ikke tilfreds med salget af et bestemt præparat, blev sælgerne stik imod reglerne bedt om at reklamere for det som virksomt også mod andre sygdomme end de foreskrevne.

Blair Hamrick’s egen samvittighed begyndte for alvor at blive vakt, da GlaxoSmith-Kline’s ledelse forlangte, at anti-psykotisk medicin skulle sælges til børn helt ned i 12 års alderen, selvom indlægssedlen pointerede, at pillerne ikke måtte indtages af personer under 18 år.


Foredrag var skjult reklame
Ifølge Blair Hamrick har Glaxo-SmithKline endvidere betalt 49.000 læger for at deltage i foredragsprogrammer i USA. Her holdt læger foredrag for andre læger og anbefalede brugen af et bestemt medicinalprodukt. For et sådant foredrag modtog lægen, hvad der svarer til mellem 30.000 og 45.000 danske kroner for en halv times indlæg. I virkeligheden fungerede disse foredrag som reklame for Glaxo’s produkter, og selvom lægerne stod op og fortalte om deres personlige erfaringer med medicinen, var det med GlaxoSmithKline’s powerpoints og data fra deres marketingafdeling.

Mange læger var ivrige og tjente godt på foredragsturnéerne for firmaet, - så godt, at enkelte af dem endda hyrede andre læger til at passe deres praksis i månedsvis, mens de selv holdt foredrag. Visse læger har beviseligt tjent mere end 35.000 kroner om dagen på denne måde.

Da den amerikanske regering begyndte at undersøge GlaxoSmithKline’s salgsmetoder nærmere, gav ledelsen sælgerne besked på, at de ikke skulle ændre strategi men blot være mere forsigtige og diskrete i deres manipulation. Eksempelvis skulle man på nærmest kammeratlig vis og uden at nævne Glaxo’s navn tilbyde lægerne fribilletter til div. koncerter eller sportsarrangementer, men det var vigtigt, at man ikke længere på tryk nedfældede nogle af de kritisable ting, man foretog sig.


Læger er købt og betalt
Efter Blair Hamrick’s skøn kunne ca. 80 % af lægerne manipuleres, for medicinalvirksomhederne ved, hvad de skal gøre, og deres metoder virker.

”Korrupte læger burde have medicinal-logoer på kitlerne, ligesom racerkørere”, har Hamrick udtalt, og efter hans erfaring er det kun 20 % af alle læger, der ikke er købt for penge eller forskellige tjenester af medicinalindustrien, og som man derfor kan stole på.

Et af de helt store problemer med de uetiske metoder i medicinalbranchen er, at de foregår i det skjulte. Patienterne ser dem ikke, og langt fra alle læger er bevidste om dem. Selvom de nu offentliggjorte ulovligheder er sket i USA, er der efter Hamrick’s mening ingen grund til at tro, at det er anderledes i Europa og Danmark.


En forfærdelig industri
Ifølge Blair Hamrick er salg af medicin blevet ”en forfærdelig industri, som ødelægger folks liv….. Jeg håber snart, det går op for befolkningen, hvor sygt dette system er”, siger han.

Sagen viser også, at man ikke kan stole på research eller forskning mere, for medicinalvirksomhederne har efter Hamrick’s udsagn svindlet med data og ødelagt videnskabelig litteratur. Selv i de anerkendte medicinske tidsskrifter kan ingen vide, om artiklerne er sande, for alle medicinalfirmaer og deres samarbejdspartnere beskytter hinanden som i en mafia.


Ingen ædle motiver
Sidst men ikke mindst støder det Blair Hamrick, at medicinalvirksomhederne udadtil fremstiller sig selv som ”gode” og agtværdige. At Glaxo’s slogan er ”Gør mere – lev længere” virker paradoksalt, når man eksempelvis samtidig forsøger at tjene penge på ulovligt salg af psykofarmaka til børn.

GlaxoSmithKline’s ledelse har i forbindelse med den store bødesag dog forsikret, at man har fortrudt, hvad man har gjort, og at der ikke længere foregår kriminelle aktiviteter i firmaet.