HPV vaccine-debat i Fyns Amts Avis

HPV vaccine-debat i Fyns Amts Avis

En af vaccinationsforum medlemmer har startet en debat om HPV vaccinen!


Om HPV-vaccinen, fortielser, fordele og ulemper.
Forleden ringede vores 25årige datter og spurgte om råd vedrørende HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft, som nu tilbydes gratis til kvinder født mellem 1985-1992.

Det lyder jo dejligt at kunne spare over 4.000 kr., og slippe for den frygtede sygdom. Hvis det var så enkelt. For det viser sig desværre, at medaljen har to sider, hvor det kun er den lyse, der vises frem de officielle steder.

Ifølge sundhedsmyndighedernes hjemmesider skulle HPV-vaccinen være effektiv og sikker. Der er samtidig sat en massiv kampagne i gang med reklamer, vaccinationsarrangementer i tæt samarbejde med Fitness World og Matas og så videre. De færreste er dog klar over, at Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Kræftens Bekæmpelse og den praktiserende læge kommer med vidt forskellige oplysninger omkring effektivitet og bivirkninger i forhold til andre data fra fx WHO og VaccinationsForum, der er medlem af Forbrugerrådet.

HPV (Human Papillomavirus) er en stor gruppe af omkring 100 virus. Der vaccineres mod type 6 og 11, der giver kønsvorter samt type 16 og 18, som er ansvarlig for 70 % af livmoderkræfttilfældene. Det må samtidig betyde, at vaccinen ikke kan forebygge de resterende 30 % af livmoderkræfttilfælde, og hvor effektiv er den egentlig?

Vaccinerne mod livmoderhalskræft, Gardasil og Cevarix, er kun afprøvet i henholdsvis 5 og 8,4 år. Af samme grund er begge vacciners effektivitet usikker, da det normalt tager mellem 20 og 40 år at udvikle livmoderhalskræft.

Det viser sig desuden, at omkring 80 % af seksuelt aktive, smittes med HPV, herunder type 16/18. I denne forbindelse oplyser producenten af Gardasil (Merch), at vaccinen kan forstærke sygdommen i livmoderen, da der er fund af højrisikable celleforandringer på grund af andre HPV typer, som ikke findes i vaccinen. Når producenten af Gardasil selv kommer med denne advarsel, burde alle seksuelt aktive screenes og kontrolleres for type 16 / 18. Desuden vil omkring 90 % af de inficerede med HPV spontant bekæmpe infektionen inden for to år. 1)

Med hensyn til bivirkningerne står der på Sundhedsstyrelsens hjemmeside at ”Man kan få lidt ømhed, rødme og hævelse, der hvor man bliver stukket, og nogle kan få lidt feber. I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner.” For yderligere information henvises til FAQ (Frequently asked questions), hvor der blandt andet står, at vaccinen regnes for sikker, men at man ikke helt kan udelukke, at der viser sig meget sjældne, men alvorlige bivirkninger.

Men hvorfor beskrives overfølsomhedsreaktioner og alvorlige bivirkninger ikke nærmere, som det kræves i enhver indlægsseddel af lægemidler?

Siden Gardasil blev godkendt i 2006, er der fx registreret 18.727 alvorlige bivirkninger - med 68 dødsfald! Og vaccinen er jo givet til en rask befolkningsgruppe og til piger helt ned i 9-12årsalderen. 1)

Ifølge data fra WHO er dødstallet i USA for livmoderhalskræft omkring 1,7 per 100.000 personer, og antallet af registrerede alvorlige bivirkninger ved brugen af Gardasil er på 4,3 per 100.000. Det skønnes desuden, at det kun er 1-10 % af alvorlige bivirkninger, der indberettes. 1)

HPV vaccinen er generelt forbundet med alvorligere bivirkninger end andre vacciner. Herunder anafylaktisk shock, synstab, vejrtrækningsbesvær, nervebetændelse, sklerose og andre sygdomme i centralnervesystemet, hvor immunforsvaret angriber kroppens eget væv. 1) Og mon ikke det er svært at koble en forbindelse til vaccinen og få erstatning, hvis disse bivirkninger kommer langt senere?

Det er heller ikke særlig betryggende, at producenterne af Gardasil og Cevarix selv har stået bag sikkerhedsundersøgelserne og brugt den usædvanlige placebo (snydemedicin) aluminium, som kan være allergifremkaldende og sættes i forbindelse neurologiske og autoimmune forstyrrelser. 1) Det må automatisk give et sløret billede af bivirkningerne.

Vaccineindustrien kan tilsyneladende slippe af sted med en forskning og markedsføring, som ikke gælder andre steder. Der står samtidig enorme økonomiske interesser på spil, som er svære at gennemskue.

Det er under alle omstændigheder beklageligt, at de offentlige sundhedsmyndigheder ikke bidrager med fyldestgørende oplysninger omkring HPV vaccinens effektivitet og risici. De har kompetencerne, og det er deres pligt og ansvar, at min datter og alle andre i HPV-vaccinens målgruppe får en reel mulighed for at opveje fordele og ulemper, inden de træffer det svære valg.

1) Flemming Borregaard Olsen: Human papillomavirus (HPV) vaccinepolitik og evidensbaseret medicin: er der uoverensstemmelser? (Resume af undersøgelsen ” Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds”).VaccinationsForums nyhedsbrev nummer 2, 2012.


Uddrag af svar fra Overlæge Iben Holten, Kræftens bekæmpelse den 25 oktober.
”Der er ikke virus i vaccinen, og vaccinen kan ikke hverken fremme eller hæmme HPV-infektioner, som man allerede har.

Der er givet omkring 140 millioner doser HPV-vaccine på verdensplan, og der er ikke fundet en sammenhæng mellem vaccinen og alvorlige sygdomme eller dødsfald. Alle sundhedsmyndighederne, både herhjemme, i Europa og i resten af verden (herunder WHO) konkluderer, at HPV-vaccinen virker – og at den er sikker.

De mest almindelige bivirkninger ved HPV-vaccinen er smerte, hævelse, ømhed og kløe, der hvor man er blevet stukket. Nogle oplever også kortvarige influenzalignende symptomer. Der er også set en del tilfælde, hvor pigen er besvimet. Der har også været mere alvorlige tilfælde med vejrtrækningsbesvær, men der er ikke rapporteret dødsfald, som med sikkerhed kan relateres til vaccinen.

På nettet og i pressen findes beskrivelser af alvorlige sygdomme og dødsfald i relation til HPV-vaccinen. I langt de fleste tilfælde skyldes ”bivirkningen”, at pigen/kvinden har en alvorlig sygdom i forvejen. Og heller ikke i de resterende tilfælde har man fundet en sammenhæng med HPV-vaccinen.

En del mennesker har - eller får - andre sygdomme (desværre også mere alvorlige eller kroniske sygdomme), som de vil få, uanset om de bliver vaccineret eller ej. De første symptomer vil komme på et eller andet tidspunkt. Det tidspunkt vil med en vis statistisk sandsynlighed kunne falde samtidig med en vaccination, selvom de to ting ikke har noget med hinanden at gøre.

Hvis en stor del af befolkningen bliver vaccineret med fx MFR eller HPV-vaccine, så ved vi, at nogle af dem samtidig vil få en sygdom. Men vi ved også fra registre, hvor mange der er tale om. Hvis der ikke er tale om flere sygdomstilfælde i befolkningen, end der ellers ville have været, er der ikke nogen sammenhæng mellem vaccinationen og sygdommen.”

Iben Holten forsikrer til sidst at bivirkningerne bliver fulgt nøje både i den danske og europæiske lægemiddelstyrelsen samt WHO.


Svar til Iben Holten, overlæge, Kræftens Bekæmpelse. 28 okt
Min klumme 14. okt. omhandler min bekymring samt fordele og risici vedr. HPV-vaccinen, som tilbydes gratis til unge piger/kvinder. Jeg har følgende spørgsmål til citater fra Iben Holtens indlæg 25. okt.

1. ”Der er ikke fundet en sammenhæng mellem vaccinen og alvorlige sygdomme”.
Til dette vil jeg henvise til et produktresumé på Statens Serums Instituts hjemmeside. Blandt bivirkninger efter indgivelse af Gardasil (HPV-vaccinen) står der blandt andet: Anafylaktiske reaktioner (svær og livstruende allergisk reaktion) og Guillain-Barré-syndrom (autoimmun nervesygdom, der kendetegnes ved lammelser og minder om polio). I min verden er det bestemt alvorlige sygdomme, så hvad skal der til, for at du vil kategorisere en sygdom som alvorlig?

2. ”Der er også set en del tilfælde, hvor pigen er besvimet. Der har også været mere alvorlige tilfælde med vejrtrækningsbesvær.”
Hvorfor står det ikke under bivirkninger på www.vidunderlivet.dk , som du henviser til i dit svar?
Hvor stor er risikoen for besvimelse og vejrtrækningsproblemer?
Og er der garanti for, at alle vaccinerede advares om dette, inden de fx sætter sig bag et rat eller op på en cykel?

3. ”Hvis der ikke er tale om flere sygdomstilfælde i befolkningen, end der ellers ville have været, er der ikke nogen sammenhæng mellem vaccinen og sygdommen”
Kan statistiske beregninger bevise årsagssammenhænge på enkeltindivider? Jeg kender fx til en ung studerende, der er blevet kronisk syg efter vaccinen, men der foreligger ingen klar diagnose.

4. ”… at HPV vaccinen virker, og at den er sikker”. I omtalte produktresumé, står der, at vaccinationsbe- skyttelsens varighed for tiden ikke er kendt, og at der kun er observeret beskyttelse i 4,5 år. Hvor mange vaccinationer skal man så forvente at skulle have, da målgruppen jo især er unge piger med flere år foran sig?

5. ”Der er ikke virus i vaccinen, og vaccinen kan ikke hverken fremme eller hæmme HPV infektioner, som man allerede har.” Ifølge omtalte produktresumé består vaccinen af proteiner i form af virus-lignende partikler og en aluminiumforbindelse. Det er et faktum, at vaccinen er en belastning af immunforsvaret, som altid reagerer på fremmede proteiner. Og det er i forvejen kendt, at belastninger af immunfor- svaret kan fremme virus, som allerede er til stede i kroppen. Det ses fx tyde- ligt ved herpesinfektioner (kyssesår), der ofte bryder op ved forkølelse og andre stressfaktorer. Derfor er der også et teoretisk belæg for, at vaccinen som omtalt, kan forstærke sygdommen i livmoderen. Når producenten af Gardasil selv advarer mod at vaccinere dem, der allerede er inficeret med HPV-type 16/18 (der er årsag til livmoderhalskræft) – hvorfor gør man det så ikke indenfor Kræftens Bekæmpelse og andre sundhedsmyndigheder? Og hvorfor screener man ikke alle seksuelt aktive inden en eventuel vaccination, da HPV infektioner er så udbredte?

6. ”I USA og andre steder i verden følger man også bivirkningerne nøje. Også verdenssundhedsorganisationen WHO samler og overvåger indrapporterede bivirkninger” Det er tilsyneladende meget forskelligt, hvordan forskere og myndigheder forholder sig til bivirkninger og tal fra WHO. Artiklen, der dannede baggrund for min klumme, er skrevet af henholdsvis doktor Lucija Toml- jenic med en ph.d i biokemi, og professor Christopher A. Shaw, der underviser i neurovidenskab på University of British Comumbia. Artiklen har desuden været offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Annanals of Medicine, 2011. De to forfattere omtaler mange andre bivirkninger og problematikker vedrørende de kliniske undersøgelser. Hvis du mener, at forfatterne er inkompetente, vil du så gerne fortælle hvorfor? Jeg har desuden følgende spørgsmål.

7. Synes du, det er betryggende, at producenterne af Gardasil selv har stået bag sikkerhedsundersøgelserne, så de kunne få godkendt deres egne produkter?

8. Synes du det er ok, at producenterne af Gardasil har brugt det giftige metal aluminium som placebo (snydemedicin til kontrolgruppe), når man fx ved, at aluminium kan fremkalde forskellige allergiske reaktioner?

9. Har Kræftens Bekæmpelse, eller personer knyttet hertil, modtaget midler fra Gardasil producenten til vaccinekampagnen?


P.S. Til orientering er mit indlæg hverken for eller imod vaccinen, men jeg håber, at det kan bidrage til at få flere fakta frem i lyset, så det bliver nemmere at træffe det svære valg. Derfor ser jeg også frem til dit svar. Pernille Lund freelancejournalist (DJ) Iben Holten besvarer alle spørgsmål den.


Af
Pernille Lund