”VaccinationsForum klager til Sundhedsstyrelsen over Statens Serum Institut”

”VaccinationsForum klager til Sundhedsstyrelsen over Statens Serum Institut”

Sundhedsstyrelsen
Att.: adm. direktør Else Smith
Islands Brygge 67
2300 København S.


Statens Serums Instituts rådgivning om monokomponente vacciner
Det er VaccinationsForums anliggende at gøre opmærksom på et problem, der knytter sig til den rådgivning, som varetages for Sundhedsstyrelsen af Statens Serum Institut (SSI) inden for vaccinationsområdet. Det er nemlig iagttaget, at rådgivningen indenfor monokomponente vacciner udmelder forkerte oplysninger.

På denne baggrund ønsker VaccinationsForum en vurdering fra Sundhedsstyrelsen om den rådgivning, som udgår fra Statens Serum Institut til de praktiserende læger omhandlende vacciner.


Sagsfremstilling
Vaccinationsforum har fået en henvendelse fra et af vores medlemmer, som beretter følgende:

Medlemmets egen læge, Merete Sass Sørensen, rettede henvendelse til SSI (Kåre Mølbak) med spørgsmål 
relateret til en monokomponent vaccine til et barn.

Informationerne fra SSI blev efterfølgende videregivet til vort medlem i et brev fra egen læge. Brevet havde følgende ordlyd:


Der har været forespørgsler på mæslinge, difteri og tetanus som monokomponent.
På baggrund af telefonisk samtale med overlæge Kåre Mølbak, SSI, kan nedenfor redegøres for følgende:

- Der er ikke længere et marked for mono-komponentvacciner (konkret forespurgt på mæslinger, difteri og tetanus)

- Af denne grund kan SSI ikke længere skaffe disse vacciner i en kvalitet, de kan stå inde for.

- Praktiserende læger kan derfor ikke længere rekvirere monokomponentvacciner

- Apotekerne kan heller ikke skaffe dem, vores lokale apotek har nemlig SSI som leverandør af de omtalte 
vacciner.


Vedr. vaccine Di-TE SSI

- Vaccinen kan udelukkende benyttes som booster, idet koncentrationen af hhv. difteri og tetanus er meget mindre end i grundvaccinen.

Merete Sass Sørensen (praktiserende læge , red.)


Ovenstående oplysninger, som baserer sig på SSI´s rådgivning til praktiserende læge Merete Sass Sørensen, er efter vores vurdering baseret på forkerte oplysninger.

Det er således Foreningens iagttagelse, at nævnte vacciner kan skaffes hjem fra rejseklinikker. Vi har endvidere erfaring for, at andre praktiserende læger kan få vaccinerne rekvireret – ligesom vi tilsvarende vil henvise til Statens Serum Instituts egen hjemmeside, hvor der findes en beskrivelse af anvendelsen af nævnte produkter, ligesom det synliggøres, at produkterne er i handlen.

På ovenstående baggrund imødeser VaccinationsForum en vurdering fra Sundhedsstyrelsen om den rådgivning, som udgår fra Statens Serum Institut til de praktiserende læger på vaccinationsområdet – i nærværende sammenhæng konkretiseret ved sagsforløb omhandlende de monokomponente vacciner.


Med venlig hilsen
For Foreningen Vaccinationsforum
Else Jensen

Bilag:
Brev til egen læge.