Vaccinations-Forums kommentar til Børnevaccination og Bivirkninger 2010

Vaccinations-Forums kommentar til Børnevaccination og Bivirkninger 2010

Det er ganske tankevækkende, at Lægemiddelsstyrelsen nu melder ud, at de vil sætte fokus på overvågning af bivirkninger fra børnevaccinationsprogrammet. Det er et bemærkelsesværdigt spring fra slet ikke at have offentliggjort noget om det i de 10 år, de har haft det som opgave.

Vi har tidligere efterspurgt en overvågning og har fået svaret, at årsagen til, at man ikke gjorde det, var, at det simpelthen ikke havde styrelsens prioritet!

Måske kan vi takke Omniscan-skandalen for det nye tiltag. Der vil i de følgende år være stor fokus på, hvordan Lægemiddelstyrelsen håndterer deres opgaver for befolkningens sikkerhed, når det drejer sig om medicin.