Stor mæslingeepidemi i Europa

Stor mæslingeepidemi i Europa

Er WHO’s strategi om elimination af mæslinger inden 2015 slået fejl?

Det aktuelle mæslingeudbrud er det største i 15 år med mere end 10.000 tilfælde også i Frankrig, Spanien, Tyskland, England og Schweiz, og sygdomskurven menes endnu ikke at være for nedadgående.


Nedenstående er et uddrag af en statusopgørelse om mæslinger i Danmark bragt i Statens Serum Instituts ugentlige nyhedsbrev:
EPI-NYT · Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme · Uge 24 – 2011


Mæslingeudbrud – status
Der har siden januar 2011 været udbrud af mæslinger i Danmark, primært i Storkøbenhavn og Region Sjælland, men også enkelte tilfælde i resten af landet.

Epikurve og tabeller med fordeling på region, aldersgrupper, vaccinationsstatus og eventuel indlæggelse kan ses på SSI’s temaside om mæslinger. Data opdateres hver torsdag, så længe udbruddet varer.

Den 15. juni var der påvist i alt 83 tilfælde, heraf 57 fra region Hovedstaden og 22 fra Region Sjælland. I Region Sjælland har der været flest tilfælde i Næstvedområdet og på Møn.

Af de 83 tilfælde var 76 laboratoriebekræftede og syv tilfælde kliniske med kontakt til et verificeret tilfælde. Aldersspredningen var fra 4 måneder til 59 år, og 28 (33 %) var ≥ 18 år.

Alle tilfælde på nær ét menes smittet i Danmark. Genotypning af virus tyder på, at udbruddet skyldes en enkelt introduktion af virus. Alle typede virus fraset ét er type D4, som p.t. cirkulerer i Europa; ét er type D8, som normalt cirkulerer i Indien og Nepal, men nyligt også har været påvist i flere Europæiske lande.

I alt havde 42 tilfælde (51 %) været indlagt på sygehus. I gruppen over 18 år havde 71 % været indlagt.

Blandt 73 anmeldte tilfælde var der oplysning om komplikationer i form af pneumoni (3) og otitis media (2), mens én patient var meningeal under indlæggelsen.

Ti tilfælde er endnu ikke anmeldt på formular 1515.