Narkolepsi-mistanke til svineinfluenzavaccine

Narkolepsi-mistanke til svineinfluenzavaccine

Ifølge en artikel d. 1. februar 2011 på den svenske 
Lægemiddelstyrelses hjemmeside er svineinfluenza-
vaccinen Pandemrix under mistanke for at have 
sammenhæng med et øget antal narkolepsi-tilfælde i Finland. Register- og journalstudier fra hele Europa 
skal nu medvirke til at be- eller afkræfte formodningen.

De finske sundhedsmyndigheder har netop publiceret de første resultater af et nationalt registerstudie, der bestyrker mistanken om en sammenhæng mellem vaccination med H1N1-influenzavaccinen Pandemrix og udbrud af narkolepsi, som er en invaliderende sygdom med ekstrem søvntrang.

60 finske børn og unge i alderen 4-19 år har fra 2009-10 fået diagnosen narkolepsi, og 52 af dem, altså næsten 90 %, var forinden blevet vaccineret med Pandemrix.

70 % af de nævnte årgange i Finland modtog i 2009/10 Pandemrix-vaccinen, og til sammenligning er forekomsten af narkolepsi-tilfælde i denne periode hos de vaccinerede børn 9 gange højere end hos finske uvaccinerede børn i de samme aldersgrupper.

Også den svenske Lægemiddelstyrelse har noteret sig en øgning i antallet af narkolepsi-tilfælde hos børn og unge i Sverige, og styrelsen har frem til d. 13. januar 2011 fra ansatte i sundhedsvæsenet modtaget 60 indberetninger om narkolepsi-tilfælde, som mistænkes for at have en sammenhæng med vaccination. Noget lignende er sket på Island, mens øvrige lande i Europa ikke har registreret nogen signifikant øgning i antallet af narkolepsi-ramte.

Omkring 31 millioner europæere er blevet vaccineret med Pandemrix, men da antallet af narkolepsi-tilfælde ikke er øget i alle lande, må det antages, at flere faktorer som eksempelvis samtidig infektion med influenza eller genetisk disposition spiller ind.

Det er derfor meget vigtigt at afvente resultaterne af de register- og journalstudier, der for øjeblikket finder sted i Sverige og andre europæiske lande, så de finske undersøgelsesresultater kan ses i en større sammenhæng.

Også Lægemiddelstyrelsen i Danmark følger udviklingen, da Pandemrix ligeledes er anvendt her, men på styrelsens hjemmeside d. 18. februar 2011 understreges det, at man ikke har modtaget indberetninger om narkolepsi i Danmark.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige data til at fastslå, om der er en sammenhæng mellem søvnsygdommen narkolepsi og influenzavaccinen Pandemrix, konkluderer Lægemiddelstyrelsen, at der ikke er grund til at foretage ændringer til anbefalingerne for brug af vaccinen.