Lægers tilknytning til industrien undersøges nærmere

Lægers tilknytning til industrien undersøges nærmere

Risikoen for økonomiske interessekonflikter mellem læger og medicinalindustri medfører nu, at en ny arbejdsgruppe under regeringen er nedsat for at afdække problemets omfang og anbefale fremtidig praksis på området.


EU-Parlamentet rettede i maj 2011 en lammende kritik mod Det Europæiske Lægemiddel-agentur EMA for at være i lommen på industri og producenter. EMA, der er en pendant til den danske Lægemiddelstyrelse, anklagedes i særlig grad for ikke at have uafhængige eksperter ansat samt for at have meget tætte relationer til lægemiddelproducenterne.

Måske har denne udmelding fra myndighederne i EU skærpet opmærksomheden også i det danske Folketing, for forhenværende sundhedsminister Bertel Haarder har ifølge Dagens Medicin d. 17. august 2011 på baggrund af et tidligere forslag fra Enhedslisten nedsat en arbejdsgruppe, som de kommende måneder skal analysere behovet for at indføre nye regler for lægers faglige samarbejde med lægemiddelindustrien. Herudover skal gruppen undersøge den økonomiske tilknytning mellem læger og medicinalindustri samt afslutningsvis fremlægge anbefalinger for en fremtidig praksis på området.

Selvom samarbejdet mellem læger og industri ifølge regeringen er en nødvendig forudsætning for udvikling og brug af lægemidler, erklærer man nu, at risikoen for økonomiske interessekonflikter mellem fagpersoner i sundhedsvæsen og lægemiddelindustri skal begrænses mest muligt.

Arbejdsgruppen består af 8 medlemmer fra flg. organisationer: Lægeforeningen, Tandlægeforeningen, Danmarks Apotekerforening, Lægevidenskabelige Selskaber, Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, Lægemiddelstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og det forventes, at gruppen afslutter sit arbejde inden nytår.


VaccinationsForums
 kommentar:
Foreningen hilser en undersøgelse af lægers forhold til medicinalindustrien velkommen. I mange år har vi med undren set på, hvordan en del læger og eksperter på sundhedsområdet indtager en dobbeltrolle ved at fungere som uvildige rådgivere, samtidig med at de har ansættelse og måske aktier i medicinalindustrien. Også betalt forskning og medicinalvirksomheders drift af videnskabelige selskaber er et kendt fænomen i lægeverdenen, og det siger sig selv, at faren for økonomiske interessekonflikter i sådanne tilfælde er overhængende.

I forbindelse med svineinfluenzapandemien blev det for første gang tydeligt for den almindelige befolkning i det meste af verden, at en stor del af de i øvrigt anonyme rådgivende eksperter havde enten direkte eller indirekte finansiel tilknytning til medicinalindustrien og derfor med en indtægtsøgning havde økonomisk interesse i salg af de vacciner, som blev anbefalet mod sygdommen.

Det er svært at træffe neutrale beslutninger, når (store) økonomiske interesser spiller ind, og derfor er VaccinationsForum også bekymret over konstellationen i den nye arbejdsgruppe. De 8 organisationer, som er repræsenteret, er udelukkende medicinalindustrien og deres samarbejdspartnere, der jo som udgangspunkt har et gensidigt afhængighedsforhold.


Traditionen tro befinder vi os altså i en situation, hvor læger og industri som hovedaktører i en problematik skal undersøge sig selv og samtidig fungere som rådgivende organ.