Kviksølvholdigt vaccinekonserveringsmiddel giver varige forandringer i forsøgsrotters hjerner

Varige neuropatologiske forandringer i 
rottehjerner efter periodisk neonatal 
indgivning af Thimerosal.


Kviksølvforbindelsen Thimerosal, som er tilsat visse vacciner som konserveringsmiddel, mistænkes for at være en iatrogen faktor, der kan fremkalde pædiatrisk udvikling af neurologiske forstyrrelser såsom autisme.

Polske forskere har i U.S. National Library of Medicine 2010 beskrevet effekten på Wistar rotters hjerner af tidlig postnatal indgivelse af Thimerosal efter 4 intramuskulære injektioner på 12 eller 241 µg THIM-Hg/kg 7, 9, 11 og 15 dage efter fødslen.

Talrige neuropatologiske forandringer blev observeret i de unge, voksne rotter, som var blevet udsat for Thimerosal i tiden lige efter fødslen.

Forandringerne er omfattede: iskæmisk degeneration af neuroner og ”mørke” neuroner i den præfrontale og temporale cortex, hippocampus og cerebellum, patologiske forandringer i karsystemet i den temporale cortex, formindskede synaptophysin reaktioner i hippocampus, atrofi af astroglia i hippocampus og cerebellum, og positive caspase-3 reaktioner i Bergmanns astroglia.
Disse fund dokumenterer Thimerosals neurotoksiske effekt på unge rottehjerner under udvikling ved doser svarende til dem, der anvendes i børnevacciner, hvilket sandsynliggør kviksølvforbindelsers sammenhæng med neurologiske forstyrrelser.

- Thimerosal er navnet på den kviksølvforbindelse, der indtil 1992 blev anvendt som konserveringsmiddel i flere børnevacciner.

- Thimerosal er i dag ligeledes fjernet fra influenzavacciner men var tilsat de danske H1N1 vacciner, som blev anvendt også til børn og gravide under svineinfluenzaepidemien i 2009.

- Ved et forsøg med nyfødte rotteunger indsprøjtedes Thimerosal 4 gange indenfor de første 15 levedøgn.

- Dosis svarede forholdsmæssigt til mængden i børnevacciner.

- Ved efterfølgende obduktion fandtes talrige alvorlige forandringer af forskellig art i de unge rotters hjerner.

- Disse forandringer dokumenterer 
Thimerosals skadevirkninger.

- Mistanke om en sammenhæng mellem Thimerosal og udviklingsforstyrrelser såsom autisme er derved styrket.

- Thimerosal, Thimersal, Thimersol, Thimerosol og Thiomersal er alle navne for kviksølvholdige konserveringsmidler.