Flere kvinder tilbydes nu gratis vaccine mod livmoderhalskræft

Flere kvinder tilbydes nu gratis vaccine mod livmoderhalskræft

Regeringen udvider vaccinationsprogrammet, så kvinder op til 26 år fra 2012 får tilbudt gratis HPV-vaccination.


Human papilloma-virus (HPV) kan give celleforandringer og føre til livmoderhalskræft. Derfor har danske piger mellem 12 og 15 år siden januar 2009 fået tilbudt gratis HPV-vaccination mod den meget smitsomme virus. Gardasil-vaccinen beskytter i dag mod 4 vira ud af de 30-40 HPV-typer, som ved seksuel kontakt inficerer kønsorganerne, og det skønnes, at den yder beskyttelse mod op til 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

Tidligere sundhedsminister Bertel Haarder (V) oplyser ifølge nyhedsavisen Dagens Medicin d. 11. august 2011, at regeringen har lyttet til Sundhedsstyrelsens anbefaling og derfor udvider vaccinationsprogrammet til at omfatte alle kvinder under 26 år.

Da HPV-vaccinen endnu ikke er godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder til at forebygge forstadier af kræft hos drenge, anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat ikke vaccination af drenge og unge mænd.


Alvorlig kritik af Sundhedsstyrelsens anbefaling i debatindlæg på nyhedsavisen Dagens Medicin
Forskere på Statens Institut for Folkesundhed kritiserer d. 16. september 2011 Sundhedsstyrelsen for at anbefale ovennævnte tiltag på et for spinkelt grundlag. Begrundelsen for den alvorlige kritik er dels, at man ikke fra forsøg har bevis på, at vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft men derimod kun mod forstadier til livmoderhalskræft (celleforandringer). Dels er kun aldersgruppen af helt unge undersøgt godt nok til, at der kan tages beslutning om at bruge vaccinen på denne gruppe.

Forskerne nævner, at de kliniske forsøg viser, at vaccinen virker godt på de 12-15 årige. Men netop i den udvidede gruppe bestående af 15-25 årige er der derimod udført forsøg, som viser, at her virker vaccinen ikke så godt. Kun ca. halvdelen af denne ældste aldersgruppe havde beskyttelse mod forstadierne til livmoderhalskræft

Forskerne ved instituttet mener, at Sundhedsstyrelsen burde have gennemgået og offentliggjort den seneste forskning på området, så politikerne (og til dels også sundhedspersonale/red.) havde haft et bedre grundlag at beslutte ud fra.


En af forfatterne til debatindlægget er professor Elsebeth Lynge fra Statens Institut for Folkesundhed, og artiklen kan i sin helhed læses her:

www.dagensmedicin.dk/debat/2011/%2009/16/vaccine-virker-bedst-for-u/index.xmlUnder debatoplægget er der en god kommentar fra en læser, hvorfra citeres:
”I dette tilfælde har man set et pres udøvet af"

1. Producenterne af HPV vaccine.
2. Specialister der advokerer for HPV vaccine, hvoraf de fleste er på lægemiddelindustriens lønningsliste.
3. Patientorganisationer (her Kræftens Bekæmpelse), der – uden hensyn til almenvellet – snævert kæmper for egne interesser. Man kæmper for den mindste lille forbedring, uanset hvor kostbar den er og uanset, at ressourcerne skal tages fra andre grupper, der har større behov.

Et sådan pres kan politikerne naturligvis ikke stå for og mange af dem har formentlig heller ikke den fornødne indsigt til at gennemskue, at der løbes om hjørner med dem”


Ja, sådan foregår det efter VaccinationsForums mening. Det mest alvorlige i denne proces er, at politikerne ikke har opdaget det, – heller ikke SF’s sundhedspolitiske ordfører, der måske bliver ny sundhedsminister. En af hans store mærkesager som mulig kommende minister på området er, at drenge også skal tilbydes vaccinen.