Fald i pneumokok-sygdomme efter vaccination

– men alvorlige advarsler om vaccinen

Pneumokokker er det danske navn for en bakterieart, der kan forårsage mellemøre-, bihule- og lungebetændelse samt i alvorlige tilfælde meningitis og blodforgiftning. Bakterien smitter ved dråbeinfektion, og i Danmark er pneumokokker den hyppigste årsag til bakteriel hjernehindebetændelse også kaldet meningitis samt lungebetændelse.


Bakterien forekommer naturligt på slimhinderne i næse og svælg som en såkaldt bærertilstand hos raske mennesker i alle aldre og overalt i verden, men bærerhyppigheden er dog størst hos yngre børn.

I EPI-NYT uge 19/2011 kan man læse om forekomsten af pneumokok-sygdomme i 2010 og endvidere se en sammenligning af forekomsten før vaccinens indførelse samt under brugen af den første pneumokok vaccine og til dels den nye, som blev indført i foråret 2010.

I gennemsnit har der i årene 2000 til 2007, inden vaccinen blev indført, været ca. 23 tilfælde om året for børn under 5 år. Det tal er nu faldet til et gennemsnit på 13. Faldet er størst for gruppen under 2 år.

Det bemærkelsesværdige er, at der trods det samlede fald har været en svag stigning af de typer pneumokokker, som ikke har været indeholdt i den første vaccine. Især typerne 7F, 1 og 19A. Det kan være en advarsel om, at nye bakterier kommer til og tager pladsen, når andre fjernes.

Blandt tilfældene af pneumokok-infektioner i 2009 var der også vaccinerede børn, hvilket man vil kunne risikere også i fremtiden selv med den 13 valente vaccine, selv om den dækker bredere. I den er typerne 1, 7F og 19A inkluderet. Ifølge en undersøgelse, der blev foretaget inden vaccinens indførelse, er der fundet mange pneumokok-infektioner hos danske børn af netop disse typer, og derfor er det helt logisk, at disse pneumokok-stammer stadig har optrådt, da der ikke har været beskyttelse mod dem i den første vaccine.

Man må håbe, at de ramte familier har været klar over, at en pneumokok-vaccination ikke yder 100 % beskyttelse, og at man derfor til stadighed skal være opmærksom på, at denne sygdom kan optræde også hos vaccinerede.

Først fra 2011 kan man se, hvordan den nye vaccine virker, og der skulle da helst ikke være tilfælde, hvor føromtalte typer optræder hos de vaccinerede.

Tilslutningen til pneumokok-vaccinen er generelt lavere end til Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen.


På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside under Nyt Om Bivirkninger 2. årgang, 17. marts 2011 kan man læse om alvorlige bivirkninger ved såvel den gamle som nye pneumokok-vaccine i hhv. Japan og Frankrig.