Den Europæiske Lægemiddelstyrelse EMA tvinges nu til at udlevere bivirkninger fra kliniske forsøg

Den Europæiske Lægemiddelstyrelse EMA tvinges nu til at udlevere bivirkninger fra kliniske forsøg

Mens det tidligere har drejet sig om at beskytte medicinalindustrien, er der nu fokus på at beskytte patienterne, og Det Nordiske Cochrane Center i København har som det første i verden fået adgang til lægemiddelindustriens hidtil skjulte undersøgelser af medicinske bivirkninger.


Medicinalvirksomhederne laver i tusindvis af vigtige kliniske undersøgelser, inden nye lægemidler sendes på markedet, men en manglende offentliggørelse af firmaernes forsøgsdata kan have fatale konsekvenser for patienterne. Dette er f.eks. set i forbindelse med antidepressiv medicin, hvor selvmord blandt unge i årevis har været en alvorlig og kendt bivirkning, som dog er blevet nedtonet af bl.a. medicinalvirksomheden Lundbeck.

Ifølge Cochrane Centerets direktør, overlæge dr. med. Peter Gøtzsche, har det krævet mange års ihærdige anstrengelser at få Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (European Medicines Agency) til at udlevere alle upublicerede forsøgsdata. Argumentationen imod en offentliggørelse af medicinalfirmaernes undersøgelsesresultater har hidtil været, at oplysning om medicinske bivirkninger ville underminere kommercielle interesser.

Klager over EMA til den europæiske ombudsmand har dog båret frugt. Da der i EU hersker et princip om gennemskuelighed og adgang for borgerne til vigtige data, kan man ikke fastholde lægemiddelindustriens ret til at tilbageholde viden, som måske vil kunne redde mange menneskers liv. Derfor er EMA nu blevet nødt til at udlevere alle upublicerede oplysninger om medicinske bivirkninger.

Ifølge overlæge Peter Gøtzsche på dr.dk/sundhed d. 11. maj 2011 viser talrige ikke offentliggjorte forsøg og rapporter, at selvmordstanker og voldelig adfærd er forbundet med antidepressive midler. Læger og ikke mindst patienter har derfor krav på at kende alle bivirkninger ved medicinen samt ret til at få at vide, hvor mange mennesker der reelt er døde efter indtagelse af den.