Caféaften i VaccinationsForum, Århus!

Caféaften i VaccinationsForum, Århus!

Tirsdag d. 23/8 2011 mødtes vi syv kvinder i et dejligt hus i Viby. Vi havde aftalt at holde caféaften privat, da det gjorde det nemmere at tale frit sammen.

Hver kvinde præsenterede sig og fortalte, hvorfor hun havde meldt sig ind i VaccinationsForum, og det affødte en masse spændende og lærerige historier. Vi diskuterede bl.a., hvordan enkelte er blevet mødt af praktiserende læger/på hospitaler, når de har fortalt, at deres børn ikke er vaccinerede. Kan det handle om, at mange læger ikke er klar over, hvordan det skal håndteres, idet de fleste patienter har vaccinerede børn? Vi talte en del om mæslingeepidemien – for/imod smitte/vaccination. Derudover talte vi en del om, hvem vi hver især bruger ved akutte tilfælde som eksempelvis antroposofiske læger og homøopater.

Det var en dejlig og spændende aften med mange forskellige indlæg, og vi ser frem til næste gang. Det er vores ønske, at vi kan mødes jævnligt, således at vi kommer til at kende hinanden og kan bruge hinanden til at få information m.m.


Næste gang bliver 1/11 2011 kl. 19.30.