Bertel Haarder fyrer ikke ledelsen i Lægemiddelstyrelsen – på kammeradvokatens anbefaling.

Bertel Haarder fyrer ikke ledelsen i Lægemiddelstyrelsen – på kammeradvokatens anbefaling.

Hvad har fået ham til at holde hånden over dem?
Vi havde sat stor lid til denne nye minister, som var kendt for at være meget retfærdighedssøgende og streng tidligere. Vi havde ikke troet, at han ville lade sådanne ting passere. Men det gjorde han. Var det fordi, han rystede på hånden, eller er der tale om en usikkerhed i forhold til det ministerium, han er ansvarlig for? Vi ved det ikke.

Vi kan blot undre os. Dog er der tegn i sol og måne fra andre sager, hvor han har udvist svaghed, f.eks. i vurderingen af om det var hensigtsmæssigt for befolkningen, at Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg vedr. vaccinationer var nærmest proppet med folk fra vaccineindustrien. Til spørgsmålet om det forsvarlige i det forhold udtalte han: ”Så længe de ikke er i overtal, har det ingen betydning. ”


Vi er ikke trygge
Man står også tilbage med en fornemmelse af, at man kan slippe godt af sted med magtmisbrug i Danmark. – Med andre ord, at der er sprækker i vores demokratiske system.

Uanset hvad, så vil der – så længe de samme folk sidder på disse poster i Lægemiddelstyrelsen – være mistro knyttet til godkendelse og overvågning af bivirkninger ved medicin i Danmark. Det er ikke godt, hvis en statslig institution mistænkes for at beskytte producenten frem for befolkningen. Det hører ikke hjemme i Danmark.

Ifølge den uvildige advokatundersøgelse er der på samme tid udvist arrogance og sket grove fejl. Men åbenbart ikke grove nok til, at kammeradvokaten og ministeren synes, det skal have konsekvenser.


Problemer med overvågningen af vaccinesikkerhed
Vi havde håbet på fornyelse i Lægemiddelstyrelsen. Så langt tilbage som foreningens start har vi haft problemer med styrelsen. Dog ikke med de ”almindelige” medarbejdere derinde men mere præcist med overlæge og chef for Afdelingen for Forbrugersikkerhed, Doris Stenver (den ene af de 3 personer, der blev voldsomt kritiseret i den uvildige advokatundersøgelse). Foreningen har i mange år undret sig over, hvordan bivirkninger ved vacciner blev håndteret.

Der er ikke offentliggjort indberetninger (statistik) over bivirkninger af børnevaccinationsprogrammet i flere år. – Den seneste er ca. 10 år gammel. En forespørgsel til Doris Stenver udløser det svar, at en sådan ikke har så stor prioritet i Lægemiddelstyrelsen, at det er nødvendigt at bruge tid på den!

Lægemiddelstyrelsen fik overdraget opgaven med overvågning af bivirkningerne ved vacciner i 1997, samtidig med at den nye børnevaccine kom på markedet.

På den måde er borgerne kommet til at mangle en offentliggørelse af forskning i Di-Te-Ki-Pol vaccinens sikkerhed (kaldet fase 4), dvs. den overvågning af bivirkninger, som skal opgøres, når vaccinen har været på markedet. En meget vigtig fase, fordi det er dér, de sjældne bivirkninger oftest viser sig, fordi et nu stort antal personer får medicinen og ikke kun den lille gruppe forsøgspersoner fra de kliniske forsøg.


Hvad bør der ske?
Vi føler os altså ikke i gode hænder, hvad angår overvågning, og frem for alt ikke i bedømmelsen af bivirkninger ved vacciner. I betragtning af vaccinernes fremmarch på sundhedsområdet både økonomisk og sundhedsmæssigt, mener vi, der skal forlanges mere af Lægemiddelstyrelsen på det felt.

Allerhelst ser vi al overvågning af bivirkninger løsrevet fra Lægemiddelsstyrelsen, men det går Sundhedsministeriet imod! De ser intet problem i, at godkendelse og overvågning foretages af de samme personer.

Sundhedsminister, Bertel Haarder, har dog pålagt styrelsen at stramme op på godkendelse og overvågning af lægemidler. Denne henstilling vil vi følge nøje og henholde os til, hvis problemerne fortsætter på området, som vi arbejder for.