700% stigning i aborter hos H1N1-vaccinerede gravide!

700% stigning i aborter hos H1N1-vaccinerede gravide!

Rystende data om bivirkninger af svineinfluenza-vaccinen hos gravide kvinder er indberettet til U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som er det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse.


Ifølge NaturalNews.com har en ny rapport påvist en stigning i antallet af spontane aborter hos gravide i forbindelse med svineinfluenza-pandemien i 2009. Sammenlignet med tidligere år er tilfældene af ufrivillig abort øget med over 700 %, og H1N1-vaccinen er direkte udpeget som årsag hertil.

Alligevel benægter CDC en sammenhæng og hævder, vaccinen ikke har anrettet skade.

Ifølge CDC blev næsten 50 % af alle gravide amerikanere i 2009/2010 vaccineret mod svineinfluenza.

De kvinder, som af deres læge blev rådet til at få en vaccination mod almindelig sæsoninfluenza, havde 3 gange større risiko end normalt for at abortere, mens risikoen for abort hos gravide vaccineret mod svineinfluenza var forøget 10 gange.

Mange indberetninger peger på, at CDC har undladt at informere vaccineproducenterne om disse opsigtsvækkende tal, og dr.med. Marie McCormick, som er formand i arbejdsgruppen for Vaccinerisiko og -vurdering under den Amerikanske Sundhedsstyrelse (HHS) hævder, at der ikke er observeret nogen form for bivirkninger hos gravide kvinder efter brug af vaccinen.

Konsekvensen af denne udtalelse er, at de amerikanske myndigheder i 2010 og 2011 fortsat anbefaler influenzavaccinationer til alle, - også gravide.

De almindelige influenzavacciner i USA for 2010/2011 indeholder de samme vaccinestoffer, som har forårsaget det kraftigt forøgede antal aborter, nemlig H1N1 viruskomponenten og den neurotoksiske kviksølvforbindelse, Thimerosal. Herudover indeholder de amerikanske influenzavacciner denne sæson 2 andre virusstammer, der på denne måde giver en tre-i-én effekt.

Endnu mere chokerende end abortstatistikken er dog det faktum, at antallet af indberetninger om fosterdød i USA samlet set i 2009 er steget med 2.440 % (skriver: 
totusinde firehundrede og
fyrre) sammenlignet med 
de foregående år.

Dette til trods anbefaler CDC fortsat på det kraftigste alle amerikanske borgere, også gravide kvinder, at lade sig influenza-
vaccinere.