Vaccination mod livmoderhalskræft starter 1. oktober i Danmark

Vaccination mod livmoderhalskræft starter 1. oktober i Danmark

For første gang har de danske myndigheder indført en vaccination i børnevaccinationsprogrammet, samtidig med at man anbefaler en særlig overvågning af dens bivirkninger de 2 følgende år. Gardasil har været på det europæiske marked i 2 år og dermed været overvåget i den tid man skal overvåge et nyt medicinprodukt særligt nøje for at se bivirkningsprofilen, når rigtig mange mennesker får et produkt, og ikke blot de relativt få personer der deltager i afprøvningen af en medicin. Men i denne situation har man altså i Danmark valgt at overvåge det yderligere i 2 år.

Det skyldes den uro, der har været internationalt, om alvorlige bivirkninger, der er rapporteret opstået i tidsmæssig forbindelse med denne vaccine. (1) Alle landets praktiserende læger bliver nu bedt om at holde godt øje med om der optræder alvorlige bivirkninger ved denne vaccine. Det er dog Vaccinationsforums erfaring, at det gennem årene har været et stort problem at få indberettet bivirkninger fra børnevaccinationerne. Det er især alvorligt, når børnelæger på landets børneafdelinger ikke indberetter på en mistanke, men selv afgør om de mener om der kan være tale om en bivirkning, og dermed også om denne episode er noget, der skal meldes videre til de myndigheder, der skal afgøre det. Det har vi desværre mange eksempler på. Derfor har Vaccinationsforum meddelt dette til Lægemiddelstyrelsen, som derpå også har sendt særlige opfordringer til landets børnelæger. Vi vil samtidig også opfordre alle forældre til selv at være aktive og indberette, hvis lægen ikke vil.

Gardasil-vaccinens effekt, dvs dens evne til at forbygge livmoderhalskræft, skal også følges særskilt af Sundhedsstyrelsen, da man stadig mangler viden om, hvor lang tid den beskytter. Derfor skal man i Danmark etablere et register over givne HPV-vaccinationer. Dette vil blive integreret i et omfattende dansk vaccinationsregister med data om alle vaccinationer.

Gardasil har i Danmark været igennem en Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV). I denne vurdering har man dog ikke taget særskilt stilling til at vurdere bivirkningsproblematikken, men blot refereret til hvad firmaerne har oplyst efter de kliniske afprøvninger og dermed også oplyst i produktresumeet og til lægemiddelagenturet. Derfor mener Vaccinationsforum at det er særlig vigtigt, at en grundigere undersøgelse af bivirkningsproblematikken bliver gjort efterfølgende. Det er først, når en vaccine kommer på markedet, at man kan sige noget om de sjældne alvorlige bivirkninger, der i sagens natur kun vil kunne opdages, når der er mange der får vaccinen og ikke blot ved den kliniske afprøvning, hvor det trods alt er relativt få der får den.

I MTV-rapporten udført inden indførelsen har der siddet folk, der har udført forsøgene med vaccinen, og dermed arbejdet for det firma der nu sælger vaccinen (se habilitetserklæringerne andetsteds i nyhedsbrevet). Det kan ikke undgå at vække en mistanke om, at industrien har banet sig vej til de inderste beslutningstagere. Det synes vi, at man fremover skal undgå, hvis myndighederne ønsker at befolkningen skal bevare tilliden til beslutninger som denne.