Tilfælde af Guillain-Barré Sydrom efter vaccination

Tilfælde af Guillain-Barré Sydrom efter vaccination

Referat af Hanne Boss

Der opstår generelt et vist antal af spontane tilfælde af Guillain-Barré Syndrom (GBS) blandt befolkningen i USA, ifølge statistikken ca. 1-2 pr. 100.000 indbyggere om året. Dr. Harper, som er professor og forsker ved Norris Cotton Cancer Center, fortæller, at forekomst af GBS har været sat i sammenhæng med meningococ-vaccinen, Menastra (Sanofi Pasteur).

Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA anbefaler børn og unge i alderen 11-18 år at få denne vaccine. Det er i det samme tidsrum, man anbefaler at få HPV-vaccinen. Dr. Harper udtaler, at det nok ikke er klogt at få begge vacciner på én gang, selvom udmeldinger fra CDC siger, at der ikke skulle være noget i vejen for at vaccinere mod flere sygdomme på én gang.

CDC og Food and Drug Administration (FDA) i USA siger, at de data der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, ikke kan påvise nogen sammenhæng med Gardasil-vaccinen og forekomsten af GBS. I USA står der dog på informationsmaterialet til Menastra: ”Der er en potientiel forøget risiko for at få Guillan-Barré Syndrom efter denne vaccination”, og i Canada anbefaler man ikke længere denne vaccine, da forekomsten af GBS er steget til over det normale.

Dr. John Iskander, direktør for The Immunization Safety Office, CDC, i Georgia fortæller, at der fra The Vaccine Safety Datalink Projekt (VSD) i løbet af de næste 5 måneder vil foreligge flere data omkring forekomsten af GBS og andre bivirkninger. En stor undersøgelse er ved at være færdig. Her undersøges og sammenlignes en befolkningsgruppe af vaccinerede (360.000 dosis gardasil) med en gruppe uvaccinerede, og kigger på 9 helt specifikke og vigtige elementer, deriblandt forekomst af GBS, slagtilfælde og blodpropper. Dr. Iskander fortæller, at der bliver arbejdet på højtryk for at færdiggøre undersøgelsen, og derefter vil man være i stand til at sige noget om, hvorvidt der er en højere forekomst af GBS i den vaccinerede del af befolkningen.

Kilde: Medscape Medical News, 8. august 2008


Fakta om GBS:
Guillan-Barré kaldes også nervebetændelse og er en sygdom, hvor immunsystemet angriber nerverne. Sygdommen kan have et langvarigt sygdomsforløb og i sjældne tilfælde blive kronisk.

Symptomer at være opmærksom på
Typiske symptomer, som indikerer at sensoriske og/eller motoriske nerver er påvirkede, er:
- Muskelsvaghed eller lammelse der begynder i fødder eller ben og gradvist omslutter arme og krop, eller omvendt, fra armene og nedefter.
- Ukoordinerede bevægelser.
- Føleforstyrrelser, muskelsmerter.

Symptomer at være særlig opmærksom på
De følgende symptomer indikerer at de autonome nerver er påvirkede, og at livsnødvendige kropsfunktioner kan påvirkes:
- sløret syn
- besvær med at bevæge ansigtsmuskler
- svimmelhed
- hjertebanken

Viser disse symptomer sig, bør man søge læge hurtigst muligt.
Symptomer der indikerer en nødssituation:
- besværlig vejrtrækning, midlertidigt svigtende åndedræt, besvær med at trække vejret dybt
- savlen, besvær med at synke
- besvimelsesanfald

Oplever patienten disse symptomer bør man søge lægehjælp øjeblikkeligt.

Du kan læse mere om sygdomsforløb, behandling og helbredelse på hjemmesiden: www.jsmarcussen.com