Sygeplejersker nu mere opmærksomme på fejlvaccination

Sygeplejersker nu mere opmærksomme på fejlvaccination

I bladet Sygeplejersken 1/2008 kan man læse en notits om, hvordan konsultationssygeplejersken undgår at give forkert vaccination: Vi tror, at en af vores medlemmers sag til Patientklagenævnet om fejlvaccination er medvirkende til denne opmærksomhed på problemet hos sygeplejerskerne.

I bladet forslås der et skema på køleskabsdøren med angivelse af, hvilke vaccinationer der skal gives hvornår, samt et billede af pakningerne, repetition af vaccinationskortet sammen med forældrene og et kontrolopslag i den elektroniske journal.

Der nævnes også, at det stadigvæk er en gylden regel at tjekke vaccinen 3 gange: Når man første gang tager den ud af køleskabet, når man gør sprøjten klar, og igen inden man sætter nålen i.