Sundhedsstyrelsens oplysning om vaccinestart med HPV vaccinen

Sundhedsstyrelsens oplysning om vaccinestart med HPV vaccinen

HPV - vaccine mod livmoderhalskræft
Det er ved Finanslovsaftalen af 1. marts 2008 besluttet at HPV-vaccination skal indgå i børnevaccinationsprogrammet. Det ordinære vaccinationsprogram starter den 1. januar 2009, hvorefter de 12-årige piger, dvs. piger født i 1996 og senere, kan blive gratis vaccineret. De lidt ældre piger, der er født i 1993, 1994 og 1995, kan allerede blive vaccineret gratis fra den 1. oktober 2008 og indtil udgangen af 2010.

Sundhedsstyrelsen arbejder aktuelt på et informationsmateriale herom
Der gives ikke tilskud til HPV-vaccine for personer, der ikke er omfattet af ovenstående program. Der findes to vacciner mod HPV-infektion. Hvilken, der skal anvendes i børnevaccinationsprogrammet, afgøres ved et udbud. HPV-vacciner er forebyggende vacciner, der skal gives inden smitte med de typer HPV-virus, den enkelte vaccine er rettet imod. Derfor skal vaccination ideelt gives inden seksuel debut. Men også kvinder, der har haft få seksuelle kontakter, kan have gavn af vaccinationen. HPV-vaccination vil formentlig kunne beskytte nye generationer mod ca. 70 pct. af de tilfælde af livmoderhalskræft, vi ser i dag.

Livmoderhalskræft forebygges i øvrigt gennem screeningsprogrammet, dvs. undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Undersøgelsen er relevant for både vaccinerede og uvaccinerede kvinder. Yderligere oplysninger om HPV-vaccination, HPV-infektion og de usikkerheder, der er omkring de nye vacciner, kan ses i Sundhedsstyrelsens indstilling af den 4. oktober 2007 og i Sundhedsstyrelsens MTV-rapport, maj 2007. Oplysninger om vaccinernes virkning, bivirkninger og indikationer kan ses på hjemmesiderne for Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi.


Kilde:

Spørgsmål og svar om HPV-vaccination er udgivet i EPI-NYT 34/2007
Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside 14 august 08