Mæslingeudbrud ved bryllupsfest

Oversat af Camilla Gro


De engelske sundhedsmyndigheder i højeste alarmberedskab for at opspore smittede.

Onsdag d. 22. Oktober2007 fik Thames Valley sundhedscenter (TVHPU) en indberetning fra North East and North Central London Health Protection Unit (NE&NCL HPU) om muligt udbrud af mæslinger. Barnet, der havde haft udslæt i fire dage, havde været med til bryllup i Thames Valley området – en bryllupsfest med over 400 gæster – de fleste indvandrere fra Bangladesh. Barnet havde løbet omkring under hele festen, og således kunne alle 400 gæster være blevet smittet. I betragtning af det høje antal mulige smittede, skulle det hurtigt undersøges, om diagnosen var mæslinger. Man kendte ikke til barnets smittekilde og der var ikke rapporteret om udbrud andre steder.

D.24/10 bekræftes diagnosen fra laboratoriet. Dette udløste en opsporingsoperation med henblik på at identificere smittede blandt de 400 gæster og undgå spredning af mæslingevirus. Ifølge gældende retningslinjer i England skal smittede vaccineres med MMR-vaccine (den tidligere MFR-vaccine/red.) indenfor tre dage, og Human Normal Immunoglobulin (HNIG) gives til gravide, samt personer med nedsat immunforsvar, indenfor seks dage efter kontakt med smittebærer.

På grund af problemer med at få kontakt til bryllupsfestens vært, fik man først dagen efter at diagnosen var kendt (dvs. d.25/10), fat i gæstelisten med de relevante telefonnumre. Der var nu gået tre dage siden gæsterne var blevet udsat for smitte. Denne forsinkelse indebar, at grænsen på de 3 dage for at behandle smittede med MMR-vaccine var overskredet.


Opsporingsøvelsen

Værten udleverede en gæsteliste med adresser og telefonnumre på 28 familier bosiddende i Thames Valley-området d.25/10. Informationer på 21 af de 28 familier om overstået mæslingesygdom, immunstatus og eventuel graviditet var indhentet af TVHPU-teamet (5 personer) 2 timer efter at de havde modtaget gæstelisten. Hos de resterende 7 familier man ikke havde opnået kontakt til, lagde man beskeder på telefonsvarer, om omgående at kontakte TVHPU. Det viste sig værdifuldt, at det ene medlem i teamet kunne tale bengali, da to af familierne næsten ikke kunne kommunikere på engelsk. Opsporingen viste, at 44 voksne, heraf 3 gravide, samt 50 børn – i alt 94 personer fra Thames Valley-området, deltog i festen. Ingen af disse havde nedsat immunforsvar. Mange af de voksne kendte ikke deres egen vaccinationsstatus eller vidste om de havde haft mæslinger. De blev derfor rådet til at kontakte egen læge og få disse informationer opdateret i egen journal. De to af de tre gravide kvinder havde ikke modtaget MMR-vaccine eller haft mæslinger, så HNIG blev givet til de to gravide kvinder på 5.dagen. Af de 50 børn, havde de fire (mellem 18 mdr. og 9 år) ikke fået MMR-vaccine, samt to børn på 8 mdr., der først skulle MMR-vaccineres 5 mdr. senere. MMR-vaccine blev kraftigt anbefalet til disse seks børn, selvom dette ikke ville forhindre udbrud, hvis de var blevet smittet til festen.

På 5.dagen (fredag) efter smittekontakten indstillede man yderligere opsporing, da det ikke ville være muligt at rekvirere HNIG eftersom laboratoriet var lukket om lørdagen. Et brev med en beskrivelse af symptomerne på mæslinger, samt adresser man skulle kontakte i tilfælde af udbrud, blev sendt til alle familierne på gæstelisten. Der blev ikke rapporteret om sekundære udbrud.


Erfaringerne

Vigtige erfaringer blev indsamlet under og efter opsporingsopgaven. For det første: behovet for en bedre koordinering; der var en undgåelig forsinkelse på 1 dag fra diagnosen blev stillet til gæstelisten var indhentet, på trods af at det lokale sundhedscenter (TVHPU) blev alarmeret samme dag som drengens udbrud af formodet mæslinger var konstateret af NE&NCL HPU.

TVHPU burde have iværksat indsamling af gæstedata mens man afventede resultatet fra laboratoriet. Var det sket, kunne man have vaccineret de mulige smittede med MMR-vaccine indenfor de anbefalede 3 dage. TVHPUs hurtige indsats sikrede dog, at to gravide kvinder i risikogruppen fik HNIG i tide, samt at seks børn blev anbefalet MMR-vaccination.

For det andet betød den begrænsede adgang til HNIG (pga. lørdagslukning), at man var nødt til at indstille opsporing af gravide på 5.dagen. Man skal nu se på muligheden for at have lokale lagre af HNIG, således at der ikke opstår lignende situationer fremover.

For det tredje vigtigheden af tolke. I England har det lokale sundhedspersonale adgang til tolkeservice via lokale skadestuer, dog uden at dette er en formaliseret service. Denne sag har påvist vigtigheden af, at sundhedspersonalet har en formaliseret adgang til tolkeservice. Dette behov er stigende i takt med den stigende multi-etniticitet og flersprogethed i vores samfund.

Forløbet indebar en udbredelse af kendskabet til fordelene ved vaccination blandt forældre med anden etnisk baggrund, samt en øget opmærksomhed på en stigning i udbrud af mæslinger.
Flere europæiske lande har på det seneste oplevet en stigning i antallet af mæslinger og derpå et øget behov for kontrol og vaccination med MMR.

Kontaktopsporing som følge af smittefare i større forsamlinger retfærdiggøres af den lette smitteoverførsel, når den optræder blandt modtagelige (ikke-vaccinerede) grupper. Visse undersøgelser indikerer, at vaccinationshyppigheden er lavere blandt visse minoritetsgrupper, hvilket indebærer større risiko for smitte og smittespredning. Minoritetsgrupper er på den anden side ikke en homogen gruppe, og der findes ikke nationale (engelske) data på hyppigheden af MMR-vaccination i disse grupper.

En immuniseringsgrad på mere end 92% antages at være nødvendig med henblik på at forhindre mæslingeudbrud. TVHPU-teamets opsporing og kontakt viste, at de 44 af de 48 (92%) børn man indhentede oplysninger på, var vaccineret mod mæslinger. Vaccinationsstatus i de familier man ikke fik fat i, er endnu ukendt. Havde den høje vaccinationsrate i familierne været kendt inden opsporingen, havde man muligvis ageret anderledes, da sekundære tilfælde havde været usandsynlige, understøttet af de manglende rapporter om mæslingeudbrud hos TVHPU. Opsporingsprojektet afslørede en række praktiske problemer, bl.a. indkaldelse af tilstrækkeligt antal disponibelt personale indenfor få timer. Mere information om vaccinationsdækningen blandt etniske grupper sikrer en mere målrettet indsats i forbindelse med sygdomsudbrud.


Kilde:
 www.eurosurveillance.org/ew/2007/071129.asp#2